Lokalkirkelige rådsmøter kan nå gjennomføres på video eller telefon

På møte i menighetsrådet? Ja, slik kan det gjøres fram til 1. august 2020. Photo by Miguelangel Miquelena on Unsplash
Publisert: 18/03/2020
Kirkerådet har vedtatt midlertidige regler for møter i menighetsråd og fellesråd for å begrense koronasmitte.

Onsdag ettermiddag sendte Kirkerådet ut et brev til alle menighetsråd og kirkelige fellesråd.

«På bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19, har Kirkerådets arbeidsutvalg 17. mars 2020 fastsatt en endring av regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet og en midlertidig forskrift for gjennomføring av fjernmøter i kirkelige organer. Dette utvider adgangen til å gjennomføre fjernmøter i menighetsråd og kirkelig fellesråd. Et fjernmøte er en betegnelse for et videomøte eller et telefonmøte hvor deltakerne ikke er fysisk til stede», heter det i brevet.

Forskriften gjelder fram til 1. august i år, og de viktigste punktene er disse:

  • Det enkelte råd bestemmer selv om de vil ha møte på telefon eller video.
  • Det gis unntak fra hovedregelen åpent møte (møteoffentlighet) dersom den tekniske løsningen ikke muliggjør det.
  • Også saker som skal behandles i lukket møte, kan behandles i fjernmøte. «Før et slikt møte gjennomføres som fjernmøte, skal rådet vurdere hvordan møtet kan gjennomføres på en betryggende måte. Den enkelte møtedeltaker har også et ansvar for at utenforstående ikke kan få med seg det som blir sagt i møtet.
Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone