Grønt lys for digitale rådsmøter og menighetsmøter

Photo by Chris Montgomery on Unsplash
Publisert: 17/03/2021
Menighetsråds-/fellesrådsmøter og menighetsmøter kan gjennomføres som videomøter.

Oppdatering januar 2022: Adgangen til å avholde rådsmøter digitalt er nå gjort permanent. Se regelverk her.

Først publisert 18. mars 2020, oppdatert 17. mars 2021.

Kirkerådet vedtok 16. mars 2021 å forlenge den midlertidige forskriften om såkalte fjernmøter i menighetsråd, kirkelig fellesråd og Kirkerådet for å begrense spredning av koronasmitte. Forskriften ble første gang vedtatt 17. mars 2020.

Nå har Kirkerådet bestemt at ordningen gjelder hele 2021, med intensjon om at Kirkemøtet i november skal vedta en permanent forskrift som gir mulighet til å avholde menighetsrådsmøter, fellesrådsmøter og kirkerådsmøter som video- eller telefonmøte.

De viktigste punktene i forskriftene er:

  • Det enkelte råd bestemmer selv om de vil ha møte på telefon eller video.
  • Det gis unntak fra hovedregelen åpent møte (møteoffentlighet) dersom den tekniske løsningen ikke muliggjør det.
  • Også saker som skal behandles i lukket møte, kan behandles i fjernmøte. «Før et slikt møte gjennomføres som fjernmøte, skal rådet vurdere hvordan møtet kan gjennomføres på en betryggende måte. Den enkelte møtedeltaker har også et ansvar for at utenforstående ikke kan få med seg det som blir sagt i møtet.

Nylig bestemte Kirkemøtet at menighetsmøter «i særlige tilfeller også [kan] gjennomføres som fjernmøte». Endringen i kirkeordningens paragraf 13 ble vedtatt i et ekstraordinært, skriftlig kirkemøte. 105 av de 106 som deltok (av 116 mulige) stemte for regelendringen, som innebærer at årets menighetsmøter av smittevernhensyn kan avholdes digitalt.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone