Øyvind og menighetenes hans brenner for miljøet – det lønner seg

Fra overlevering av diplomet ved sertifisering som Miljøfyrtårn: Fra venstre kirkevergen, verneombud og ordfører i Nannestad. Privat
Publisert: 04/04/2019
På Nannestad har kirken gjort mye for å bli mer klimavennlig.

– Her i Nannestad har vi fire menigheter som alle er registrert som grønne menigheter, der Holter menighet er spesielt aktiv med sin grønne kirkering, sier Øyvind Sandholt. Han er kirkeverge for Nannestad kirkelige fellesråd.

Nannestad fellesråd er blant annet sertifisert som Miljøfyrtårn.

– Arbeidet ble startet og sertifisert i 2014 og resertifisert i 2017. Virksomheten er da sertifisert etter kriterier, slik at virksomheten oppfyller temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk, forklarer Sandholt.

– Dette var en veldig fin prosess for oss da hele virksomheten vår ble gjennomgått, og en nåsituasjon på alle områder ble kartlagt. Da ble det oppdaget forbedringspotensialer på alle disse, og mål og tiltak for neste år ble satt på hvert område. Et årshjul utarbeides slik at vi har en aktivitet hver måned gjennom året, sier kirkeverge Sandholt.

Les mer om Klimapilegrim her.

Blitt mer bevisste

Erfaringene på Nannestad så langt er at man har fått et ledelses- og styringssystem som ikke bare har gitt miljøgevinster, men også økonomiske gevinster som for eksempel reduserte strømutgifter og bedre utsorteringsgrad på avfall. Videre en bevisstgjøring i staben på innkjøp, minimering av transport og fokus på helse og sikkerhetsarbeid.

– Dette er en kontinuerlig prosess og vi ser stadig nye tiltak som kan gi nye gevinster både miljømessig og økonomisk, men en trang økonomi hindrer at de kan gjennomføres.  

– Av praktiske tiltak er vi stolte av Grønn kirkering i Holter menighet, som møtes hver annen uke der de lager forskjellige håndarbeid som selges på årlig familieverksted. De står også bak en aktiv gudstjeneste på Skaperverkets dag, blant annet med servering av kortreist mat.

Øyvind og menighetenes hans brenner for miljøet – det lønner segKirkekontoret, det gamle kommunehuset i Nannestad ble malt på dugnad av de ansatte.Privat

 

Gikk løs på bygningene

I tillegg til disse tiltakene har man også foretatt konkrete utbedringer på bygningsmassen.

– Etterisolering av loft i Bjørke kirke, kostnad 28.000 kroner, spart strømforbruk 20.000 kwh første året. Restaurert og etterisolert vinduer i to kirker, installert strømstyringssystem i alle fire kirker: Betydelig besparelse i strøm, reise og arbeidstid. All utvendig flombelysning utvendig på kirkene er skiftet ut med LED-belysning, 15 lamper fra 400 w til 40 w. Snart fullført utskifting av pærer innvendig i kirkene til LED pærer. I sum har dette ført til en reduksjon av strømforbruket i 2013: 304 491 kwh til 2017: 176 664 kwh, sier Sandholt.

Også på sortering avfall er det gjort framskritt. Ved å legge til rette god sortering av avfallet, både på gravlundene, i kirkene og på kontoret, har man oppnådd følgende økt andelen avfall som går til gjenvinning fra 28 prosent til 62 prosent, fra 2013 til 2017.

I år vil de lokale menighetene dessuten være med på klimapilegrim

– Vi ønsker å få til en pilgrimsvandring fra Holter prestegård, via Holter kirke til Nannestad kirke søndag 22. september. Vi tenker at man skal ha mange poster-underholdning-mat-historie-quiz med tanke på Borg bispedømmes 50 årsjubileum underveis. I tillegg søppelplukking langs ruta, i førsterekke med tanke på plastforsøpling. Ved målet for vandringen, Nannestad kirke, vil vi arrangere en konsert med lokalt kor og lokale artister. Lokale samarbeidspartnere vil være Nannestad turlag, kulturskolen, historielaget, biblioteket og speideren. Planleggingen er allerede godt i gang, sier Sandholt.

LES MER: På kirkesok.no finner du mer informasjon om kirkene langs pilegrimsleden.

LES MER: Hvordan påvirkes kirkene av klimaendringene? Og hvordan påvirker kirken miljøet rundt seg?

Øyvind og menighetenes hans brenner for miljøet – det lønner segRepresentanter fra Nannestad på pilegrimsvandring i Gudbrandsdalen i 2018.Privat
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone