Økt pågang til stavkirkene – mer enn en halv million besøkende i fjor

Lom stavkirke. Foto: Kirkebyggdatabasen
Publisert: 18/02/2019
Besøkstallet i landets stavkirker økte med 18,9 prosent fra 2016 til 2018. Museumskirkene i Oslo og Maihaugen er fortsatt de mest besøkte stavkirkene, men både Borgund, Lom og Heddal bidrar betydelig til statistikken.
Økt pågang til stavkirkene – mer enn en halv million besøkende i fjorCathrine Lillo-Stenberg.

Nesten 537.000 personer besøkte en av de 28 stavkirkene i Norge i 2018. Dette er en økning på drøyt 77.000 – tilsvarende 16,8 prosent – sammenlignet med 2016, da fasiten endte på bortimot 460.000. (Det finnes ikke komplette tall for 2017).

– Det er grunn til å glede seg over tallene, som vitner om en betydelig interesse for å besøke disse unike kirkene. Stavkirkene regnes sammen med vikingskipene som vårt viktigste bidrag til verdenskulturarven. Med sitt helt særegne utseende er det naturlig at disse kirkene trekker mange turister, både nordmenn og utlendinger, sier seniorrådgiver i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og sekretær for Stavkyrkjeeigarforum, Cathrine Lillo-Stenberg.

Populære kirker på museum

Rundt 300.000, altså drøyt halvparten av de besøkende, var innom en av de tre stavkirkene som i dag står på museum: Gol stavkirke (Norsk folkemuseum i Oslo, 192.470), Garmo stavkirke (Maihaugen på Lillehammer, 85.524) og Haltdalen stavkirke (Sverresborg folkemuseum i Trondheim, 24.096).

Gol og Garmo innehar første og andre plass på besøksstatistikken. Deretter følger Borgund i Lærdal. Nærmere 50.000 mennesker var innom denne kirken i løpet av 2018, noe som betyr at Borgund står for mer enn halvparten av besøket i Sogn og Fjordanes fem stavkirker. Urnes stavkirke står også for en betydelig andel, med drøyt 20.000. De andre stavkirkene i fylket Hopperstad, Kaupanger og Undredal.

Veldig varierende besøk

Haltdalen stavkirke på Sverresborg folkemuseum i Trondheim må også se seg slått av Lom i Gudbrandsdalen (nesten 40.000) og Heddal i Telemark (32.300) i tillegg til Borgund.

– Lom har en liten nedgang, mens Heddal viser en veldig positiv utvikling med en økning på 7.300, tilsvarende nærmere 30 prosent, påpeker Lillo-Stenberg.

– Besøket varierer imidlertid ganske mye fra kirke til kirke. De seks stavkirkene i Valdres – Hedalen, Reinli, Øye, Hegge, Lomen og Høre – hadde bare totalt 4.272 besøkende i fjor. Her og flere andre er det potensial for langt høyere besøk, sier hun.

Alle tall i statistikken gjelder betalende gjester. Gudstjenester og andre kirkelige handlinger kommer i tillegg.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone