Lyst på stipend? Søk innen 1. april!

Foto: Norges bank/Nils S. Aasheim
Publisert: 13/02/2018
Stipendsesongen er her! Vårens utlysninger inkluderer særskilte stipender til kirkemusikere, undervisningsmedarbeidere og diakoner/diakonimedarbeidere, men det er også lyst ut generelle stipender til enkeltpersoner og staber.

KA administrerer flere ordninger med stipender til ansatte på kirkelig sektor. Her er en oversikt over stipender med søknadsfrist 1. april:

Kirkemusikere: Fagutvalg for kirkemusikk lyser ut midler til kompetanseutvikling for kirkemusikere, med søknadsfrist 1. april. Målet med stipendene er å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere. Stipendene er på inntil kr. 5000 for individuelle stipender og inntil kr. 10.000 for arrangementer/kollektive tiltak. Se OU-styrets hjemmeside for mer informasjon

Undervisningsstillinger: Det utlyses midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger. Arbeidsgiver eller arbeidstaker kan søke. Vi oppfordrer arbeidsgiverne til å sette seg inn i de ulike mulighetene for å søke støtte og å videreformidle informasjon til aktuelle undervisningsansatte. Les mer her

Stab/inspirasjon: OU-styret utlyser midler til prosjekter for hele staber og for enkeltansatte. Stabsstipend kan søkes til prosjekter med et godt faglig innhold som er meningsfullt for alle deltakere. Enkeltstipendets målsetting er å bidra til kompetanseutvikling og gi inspirasjon i arbeidshverdagen. Les mer på og last ned søknadsskjema på OU-styrets hjemmeside

Diakoni: OU-styret utlyser midler til kompetanseutvikling til stillinger innenfor diakonifeltet. Det kan søkes midler til alle typer kompetanseutviklingstiltak, som kurs, konferanser, studiereiser, kompetansegivende studier osv. Søknader knyttet til tematikken ledelse av diakoniarbeid, forbruk og rettferd, flyktningarbeid, sjelesorg og familiearbeid bli prioritert ved stor pågang. Les mer på og last ned søknadsskjema på OU-styrets hjemmeside

Dette stipendet har søknadsfrist 1. mai:

Kirketjenerskolen: Driftsstyret for Kirketjenerskolen lyser ut åtte stipend à 5.000 kroner til gjennomføring av Kirketjenerskolen 1 eller 2. Kirketjenerskolen er et tredelt utdanningsprogram som tar for seg generelle vaktmesterfaglige temaer, særskilte emner spesielt knyttet til kirkebygget, dets inventar og bruk, og møte med mennesker. Les mer og last ned søknadsskjema på Kirketjenerskolen.no

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone