Om KA/Tilskuddsmidler

Tilskuddsmidler

Her finner du informasjon om utlyste tilskuddsmidler som er knyttet til KA og vår virksomhet.

OU-midler

Midler knyttet til det partssammensatte arbeidet med opplæring og utvikling (OU) er omtalt på ouinfo.no. Dette kan være for eksempel være midler til stabstur, reisestipend, nærværsstipend for barnehager, stipend for kirkemusikere e.l.

 

Kompetanseutvikling i undervisningsstillinger

Det er ulike ordninger som alle lyses ut to ganger i året, normalt vår og høst. Se hver enkelt ordning for søknadsfrist.

  1. Individuelle søknader til ulike kompetanseutviklingstiltak. For full utlysningstekst, klikk her.

  2. Stipend til 4 ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning. For full utlysningstekst, klikk her.

  3. Kompetansetiltak for grupper/støtte til arrangement for kirkelige undervisningsansatte. For full utlysningstekst, klikk her.

 

Deltakelse på yrkes- og utdanningsmesser

Yrkes- og utdanningsmesser har for mange elever stor betydning for valg av yrke og utdanning og er derfor en viktig arena for rekruttering til kirkelige stillinger og utdanninger. Det arrangeres mange yrkes- og utdanningsmesser over hele landet. Fellesråd som deltar på yrkes- og utdanningsmesser kan få støtte til blant annet produksjon av materiell (roll-ups, brosjyrer mm), utstyr, leie av stand og evnt utgifter knyttet til bemanning av standen. Les mer her
 

Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog

Fellesråd som har kateket- eller menighetspedagogstilling kan få dekket utgifter til rekruttering av ny person i disse stillingene. Les mer her

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone