Hvordan gjøre kirkene mer tilgjengelige?

Publisert: 08/11/2017
Velkommen til seminar om tilgjengelighet til kunnskap, kunst og arkitektur! Den norske kirke har Norges største samling av arkitektur og kunst. 1630 kirkebygg i et tidsspenn på 800 år rommer svært mye vakkert. I selvstendiggjøringsprosessen som nå nærmer seg avslutning, ønsker kirken å forsterke sin rolle som kulturformidler, arena og aktør.

23. november 2017 holdes det derfor et seminar om tilgjengelighet på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Arrangører er Nasjonalmuseet, Munchmuseet, Deichmanske bibliotek og KA/Den norske kirke. Her vil innledere fra ulike land dele sine erfaringer når det gjelder å gjøre ikke minst kirkene mer tilgjengelige. Seminaret er åpent for alle KAs medlemmer.

Kompetanseheving innen arbeidet med universell utforming og tilgjengelighet er viktig om vi skal kunne utføre vårt samfunnsansvar. Det er behov for å lære om presentasjonsformer og utvikle nye veier i kommunikasjon og formidling overfor grupper med nedsatt funksjonsevne. Endring gir også rom for nyskaping i form av metodikk, systemer og måter å møte et publikum bestående av folk i alle aldre, med alle typer funksjonsevne, både fysisk og psykisk, men også grupper som på grunn av ulik kulturell bakgrunn ikke så lett oppsøker eller har tilgang på institusjonenes kulturverdier. 

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone