KA sier nei til et generelt nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg

Publisert: 25/09/2017
Etter KAs oppfatning er det uheldig å bruke generelle lovforbud som griper inn i personlig frihet hvis formålet primært er å gi verdimessige signaler.

Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner, har nå vært ute på høring. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, understreker at det kan være reelle og saklige forhold som gjør det aktuelt å fastsette begrensninger i bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner. 

– Høringsnotatet gir imidlertid ikke tilstrekkelig grunnlag for å vedta et generelt forbud. Begrunnelsen for en inngripen i den personlige friheten må etter KAs syn ikke begrunnes i en fortolkning av symbolenes betydning, men i praktiske forhold knyttet til konsekvensene av bruken av slike plagg, sier Dahle.

KA mener bruk av ansiktsdekkende plagg blant tilsatte i for eksempel barnehager, vil være en barriere for å bygge tillit og trygghet mellom barn og voksne. 

– KA understreker at det kan være aktuelt med lokale forbud. Den enkelte arbeidsgiver må kunne ha anledning til å innføre begrensninger i bruk av ansiktsdekkende hodeplagg innenfor gjeldende styringsrett. Vi er ikke imot at det settes saklige begrensninger i bruk av ansiktsdekkende plagg. Vi støtter imidlertid ikke et helt generelt nasjonalt forbud, poengterer Dahle.
 
KA er opptatt av at tros- og livssynsfriheten ikke er absolutt. Også livssynsbaserte uttrykk og tradisjoner må avveies opp mot andre sentrale menneskerettigheter og samfunnshensyn.

– KA ønsker at forslag om lovregulering av ansiktsdekkende hodeplagg i større grad vurderer og dokumenterer de reelle og praktiske likestillingshensyn som gjør seg gjeldende. Det er først og fremst den faktiske kvinneundertrykkelsen som må bekjempes, ikke dens eventuelle symbolske uttrykk, sier Øystein Dahle.
 
KA finner det også påfallende at høringsnotatet foreslår et generelt forbud i pedagogisk virksomhet, mens eventuelle behov for tilsvarende regulering innenfor andre sektorer i samfunnet ikke blir drøftet. KA ønsker derfor at spørsmålet om bruk av heldekkende plagg i blant annet arbeidslivet og i ulike deler av offentlig tjeneste, blir behandlet på en mer helhetlig måte.
  
Les hele høringssvaret her.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone