Deltakelse på yrkes- og utdanningsmesser – økonomisk støtte

Publisert: 15/06/2017
Fellesråd som deltar på yrkes- og utdanningsmesser kan få støtte til blant annet produksjon av materiell (roll-ups, brosjyrer mm), utstyr, leie av stand og eventuelle utgifter knyttet til bemanning av standen. 

Det arrangeres mange yrkes- og utdanningsmesser over hele landet, i regi av blant annet kommuner, fylkeskommuner, skoler, utdanningsinstitusjoner og kommersielle arrangører. Yrkes- og utdanningsmesser har for mange elever stor betydning for valg av yrke og utdanning og er derfor en viktig arena for rekruttering til kirkelige stillinger og utdanninger. 

De fleste utdanningsmesser arrangeres i januar og februar, men en del messer legges til høstsemesteret.

Mange fellesråd deltar allerede på slike messer, men vi har ingen sentral oversikt. Vi ønsker å stimulere til ytterligere deltakelse og til erfaringsutveksling knyttet til slik deltakelse.

Vi oppfordrer derfor fellesrådene til å undersøke om det arrangeres aktuelle yrkes- og utdanningsmesser i deres nærhet og til å delta på disse med profilering av kirkelige yrker og av kirken som arbeidsplass. Undersøk gjerne med bispedømmekontoret, for evnt. samordning av deltakelse og materiell.

Fellesråd som tidligere har deltatt på slike messer og har utviklet materiell eller har erfaringer som kan være nyttige for andre, oppfordres til å tipse andre om dette enten via kirkevergelaget/NKVL eller til KA v/ Helene Horsfjord.

Basert på erfaringer fra fellesrådenes kan det bli aktuelt med sentral produksjon av noe materiell. Dette kan lette deltakelse på messer, men kan gi presentasjonen et mindre lokalt preg. Det medfører også utfordringer knyttet til forsendelse. Vi tar gjerne imot synspunkter på dette. 

Både Kirkerådet og fagforeningene kan ha materiell som er relevant for yrkesmesser. Ta kontakt med spesialrådgiver i KA, Helene Horsfjord, dersom dere er interessert i - eller planlegger å delta på yrkes- og utdanningsmesser. 

Budsjettet er begrenset. Tilsagn om økonomisk støtte gis fortløpende, så lenge det rekker.
Søknad sendes KA ved Helene Horsfjord.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone