Enøk i Møre

Energiøkonomisering i kyrkjebygg i Møre bispedøme ble gjennomført i 2018-2020 som et samarbeidsprosjekt mellom Møre bispedøme, Møre kyrkjeverjelag og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. NTNU har vært engasjert som rådgiver for prosjektet. Målet var å kartlegge enøk-tilstanden til bispedømmets kirker, øke fellesrådets enøk-kunnskap og få satt i gang enøkprosjekter. 

Powered by Cornerstone