Støtteordninger

Støtteordninger for ENØK og andre miljømessige bygningstiltak, er stadig i endring. Derfor skriver vi ikke konkret om hvilke tiltak som støttes, men nevner her noen aktører hvor fellesrådene kan informere seg og eventuell søke om støtte.

Enova har i lang tid gitt støtte til ulike byggtiltak med det formål å energieffektivisere byggene eller for å produsere fornybar energi. Les mer på www.enova.no.

Miljødepartementets Klimsats gir støtte til klimreduserende tiltak og er i all hovedsak støtte til tak innenfor følgende områder:

   1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
   2. Klimavennlig transport
   3. Utslippsfrie hurtigbåter, ikke aktuelt
   4. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer
   5. Forprosjekt for klimagassreduserende tiltak
   6. Interkommunale nettverk, ikke aktuelt for fellesrådet

For fellesrådene er områdene 1. aktuelt særlig ved gravplassendringer, 2. er svært aktuelt for støtte til maskiner og kjøretøy som konverteres til elektrisk, 4. kan være aktuelt område, 5. er også aktuelt og kan for eksempel være støtte til å gjennomføre en ENØK-analyse av kirkebyggene, 6. hvis kommunen selv ikke får støtte til et nettverk, så kan fellesrådet eventuelt få støtte til nettverksarbeid med det formål å redusere klimagassene. Klimasats dekker en prosentandel, mens kommunen eller fellesrådet selv stiller med resten. Les mer her.

De aller fleste kommuner setter årlig av budsjettmidler til miljø- og klimatiltak. I den forbindelse kan fellesrådet også søke midler. Her enkelt kommune gir nærmere informasjon.

Stiftelsen UNI gir støtte til ulike kulturminnetiltak. Les mer her: http://www.stiftelsen-uni.no

Powered by Cornerstone