2009-09-02

Kirkebyggdatabasen - et eiendomssystem med kirker og gravplasser

I Kirkebyggdatabasen finnes alle kirker etter kirkeloven og andre eiendommer og bygninger som tilhører Den norske kirke. Gravplassene kom med i 2019.

Finn nettkurs i Kirkebyggdatabasen her

Samtlige kirkelige felleråd har tilgang til databasen, og den brukes også av bispedømmekontorene, Kirkerådets kirkekonsulent og ande sentrale aktører innenfor kirkebyggfeltet, som Riksantikvaren, NIKU etc. Kommunale gravplassforvaltere og private eiere har også tilgang. 

Noen av verktøyene du finner i databasen er inventarregister, vedlikeholdshistorikk, bygningstegninger og skjemaer for tilstandsregistrering. 

Leder eller bygningsansvarlig på kirkekontoret har superbruker-rettigheter og kan lage og endre brukerkontoer lokalt. Ansatte på kirkekontoret kan derfor be om tilgang gjennom kirkevergen. 

Brukernavn og passord kan og fås ved å fylle ut registreringsskjemaet på https://www.kirkebyggdatabasen.no

Oppgraderingsprosjekt i 2022

Forprosjekt for oppgradering av databasen er gjennomført i 2020, med brukerintervuer og skisser til en mobilvennlig og moderne database. Hovedmålet for oppgraderingen er å gjøre databasen mer relevant som et verktøy i det daglige arbeidet på kirkekontoret, med forenklet inventarregistrering og FDV-funksjonalitet. 

Kurs

Du finner instruksjonsvideoer som hjelper deg å komme i gang på siden Nettkurs i kirkebyggdatabasen.

Kirkesøk.no

kirkesøk finner man publikumsinformasjon om kirkebyggene. Åpningstider og opplysninger om bygningene redigeres av kirkekontoret i databasen, under bygning - publikumsinfo. 

Eierskap til data

Den enkelte kirkebyggforvalter har eierskap til sine data, og KA har ansvar og eierskap for systemet. 

Rettigheter og bruk av foto

Bildene i databasen og på kirkesøk.no er publisert under lisensen  Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0

Juridisk lisenstekst finnes på http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode

Dette betyr i praksis at du kan bruke fotoene for eksempel i media eller i et jubileumsbokprosjekt, men ikke endre eller videreselge dem. Bildene skal krediteres Kirkebyggdatabasen og fotografens navn når det er oppgitt. 

 

Powered by Cornerstone