Sentralbord: Tlf 23 08 14 00

I oversikten under kan du finne den enkelte medarbeider i de ulike avdelingene.

Frank Grimstad

administrerende direktør
Kontakt e-post:frank grimstad
Mobiltelefon:+47 901 81 261

Øyvind Håbrekke

kommunikasjonssjef
Kontakt e-post:oyvind haabrekke
Mobiltelefon:+47 970 62 368
kommunikasjonsansvarlig for KAs virksomhet
Administrasjons- og økonomiavdelingen

Knut Are Hole

direktør
Kontakt e-post:knut are hole
Mobiltelefon:+47 906 77 379

Ingvild Engedal

administrasjonsleder
Kontakt e-post:ingvild engedal
Mobiltelefon:+47 909 82 481

Anja L. Høiby-Nikolaisen

kurskoordinator
Kontakt e-post:anja hoiby-nikolaisen
Mobiltelefon:+47 994 65 053

Hilde Kristin Klungrehaug

førstekonsulent
Kontakt e-post:hilde klungrehaug
Mobiltelefon:+47 938 94 185

Peter Møller

rådgiver
Kontakt e-post:peter moller
Mobiltelefon:+47 911 35 007

Torhild Strøm

seniorrådgiver
Kontakt e-post:torhild strom
Mobiltelefon:+47 936 75 428

Ellen Worren

konsulent
Kontakt e-post:ellen worren
Mobiltelefon:+47 900 48 175
Arbeidsgiveravdelingen

Marit Halvorsen Hougsnæs

direktør
Kontakt e-post:marit hougsnes
Mobiltelefon:+47 920 84 789

Ane Nore Nyhus

forhandlingssjef/advokatfullmektig
Kontakt e-post:ane nyhus
Mobiltelefon:+47 926 22 755
Tariff, arbeidsrett, forhandlinger

Ingrid B. Tenfjord

forhandlingssjef/advokat (i permisjon)
Tariff, arbeidsrett, forhandlinger

Randi Moskvil Letmolie

OU-sjef
Kontakt e-post:randi letmolie
Mobiltelefon:+47 472 39 569
Folkevalgtopplæring, OU-arbeid, tariff, HMS

Mona Charlotte Sjødal

spesialrådgiver/advokatfullmektig
Kontakt e-post:mona sjodal
Mobiltelefon:+47 459 76 871
Arbeidsrett, HMS, pensjon

Helene Horsfjord

spesialrådgiver
Kontakt e-post:helene horsfjord
Mobiltelefon:+47 476 24 305
Etter- og videreutdanning, rekruttering, kvalitetssikring

Linn Maria Kierulf

seniorrådgiver
Kontakt e-post:linn maria kierulf
Mobiltelefon:+47 932 47 002
Arbeidsmiljø og arbeidsveiledning. Sekretariat OU-styret

Marianne Liaklev

seniorrådgiver/advokatfullmektig
Kontakt e-post:marianne liaklev
Mobiltelefon:+47 934 22 847

Marianne Brekke

spesialrådgiver
Kontakt e-post:marianne brekke
Mobiltelefon:+47 984 77 198
Arbeidsrett, kirkerett, diskrimineringsrett

Tore Byfuglien

spesialrådgiver
Kontakt e-post:tore byfuglien
Mobiltelefon:+47 952 98 355
Leder- og stabsutvikling, lederrekruttering, konflikthåndtering

Bente Vangdal Espenes

spesialrådgiver/advokat
Kontakt e-post:bente espenes
Mobiltelefon:+47 924 48 395
Arbeidsrett, kontrakts- og avtalerett, pensjon

Steinar Moen

spesialrådgiver (20 %)
Kontakt e-post:steinar moen
Mobiltelefon:+47 909 40 088
Arbeidsrett, arbeidstid, tariff

Stina Hansteen Solhøy

spesialrådgiver
Kontakt e-post:stina solhoy
Mobiltelefon:+47 458 75 582
Lederutvikling/endringsledelse og kommunereform

Torbjørg Aalborg

Prosjektleder
Kontakt e-post:torbjorg aalborg
Mobiltelefon:+47 930 40 829
Avdeling for kirke og samfunn

Øystein Dahle

direktør
Kontakt e-post:oystein dahle
Mobiltelefon:+47 995 04 440

Oddbjørn Sørmoen

fagdirektør
Kontakt e-post:oddbjorn sormoen
Mobiltelefon:+47 419 30 818

Bente Vangdal Espenes

spesialrådgiver/advokat
Kontakt e-post:bente espenes
Mobiltelefon:+47 924 48 395
Arbeidsrett, kontrakts- og avtalerett, pensjon

Merete Huuse

spesialrådgiver
Kontakt e-post:merete huuse
Mobiltelefon:+47 412 10 736

Kjersti Kambestad

spesialrådgiver
Kontakt e-post:kjersti kambestad
Mobiltelefon:+47 975 37 837

Cathrine Lillo-Stenberg

seniorrådgiver
Kontakt e-post:cathrine lillo-stenberg
Mobiltelefon:+47 993 09 260

Trygve Nedland

spesialrådgiver
Kontakt e-post:trygve nedland
Mobiltelefon:+47 906 76 589

Bjarne Neerland

utviklingsdirektør
Kontakt e-post:bjarnen
Mobiltelefon:+47 488 81 960

Harald Ringstad

seniorrådgiver
Kontakt e-post:harald ringstad
Mobiltelefon:+47 948 42 080

Eva Schafferer

Seniorrådgiver
Kontakt e-post:eva schafferer
Mobiltelefon:+47 982 57 925

Stina Hansteen Solhøy

spesialrådgiver
Kontakt e-post:stina solhoy
Mobiltelefon:+47 458 75 582
Lederutvikling/endringsledelse og kommunereform

Ingrid Staurheim

spesialrådgiver
Kontakt e-post:ingrid staurheim
Mobiltelefon:+47 980 68 304

Eirik Stople

seniorrådgiver
Kontakt e-post:eirik stople
Mobiltelefon:+47 976 06 969

Powered by Cornerstone