Hovedtariffavtalen for Den norske kirke

Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for arbeidsgivere som er organer i Den norske kirke. Vi gjør oppmerksom på at andre medlemmer i KA («organisasjonsmedlemmer») har en egen HTA. Vi presiserer at avtalen inneholder noen bestemmelser som gjelder kun for enten rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) eller for fellesråd/menighetsråd.

I avtalen er dette markert slik at enkeltbestemmelser som gjelder kun for rDnk er kursivert. Dessuten er det øverst i samtlige bestemmelser/kapitler som gjelder kun for rDnk eller kun for fellesråd/menighetsråd, angitt en forklarende setning om dette.

Parter

Den enkelte arbeidstakerorganisasjon er part i Hovedtariffavtalen.

Følgende arbeidstakerorganisasjoner er parter i avtalen per juni 2024:

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone