Individuelle søknader til ulike kompetansetiltak

Ordningen gjelder for fellesrådsansatte i undervisningsstillinger som ikke finansieres gjennom trosopplæringsmidler (normalt kateket og menighetspedagog). Ansatte i stillinger som er finansiert gjennom flere kilder kan søke delvis dekning av utgifter.

Søknadsfristen er 1. oktober 2017.

Det kan søkes midler til alle typer kompetanseutviklingstiltak, som kurs, konferanser, studiereiser, kompetansegivende studier osv. 

Krav til søknaden:

  • Søknaden skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten.
  • Deltakeren skal ha fått nødvendig permisjon.
  • Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon.
  • Søknader på under kr 4000 vil ikke bli prioritert.
  • Søknaden kan sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker.
  • Søknaden skal sendes gjennom elektronisk søknadsskjema. Lenke til søknadsskjemaet ligger på KAs og KUFOs nettsider.
  • For lengre studier kan det søkes om midler for inntil 2 semester av gangen.

Svar på søknadene vil foreligge innen 15. november 2017.

Spørsmål kan rettes til:

- Helene Horsfjord i KA, tlf: 476 24 305, e-post:  helene.horsfjord@ka.no          
- Harald Skarsaune i Kirkelig undervisningsforbund, tlf: 952 49 934, e-post: harald@kufo.org

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker

Powered by Cornerstone