Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket eller menighetspedagog

Fellesråd som har kateket- eller menighetspedagogstilling kan få dekket inntil 15.000 kroner av utgiftene til rekruttering.

Fellesråd som har kateket- eller menighetspedagogstilling kan få dekket utgifter til rekruttering av ny person i slik stilling. Ordningen gjelder for fellesråd som har kateket- eller menighetspedagogstillinger som ikke er finansiert gjennom trosopplæringsreformen. Det kan søkes refusjon til stillinger med flere finansieringskilder, men tilskuddet kan bli forholdsmessig redusert. 

Tilskuddet er på inntil kr 15.000 pr stilling. Utgiftene dekkes på grunnlag av dokumenterte utgifter ekskl. mva, og kan være utgifter til annonsering, reise for å delta i intervju, ev. nødvendig andel av flytteutgifter som rekrutteringstiltak. Sammen med dokumentasjonen må kopi av utlysningstekst fra avis/tidsskrift vedlegges.

Budsjettet er begrenset. Tilskudd blir utbetalt så lenge det rekker i rekkefølge av innkomne søknader.

Søknad om utgiftsdekning med vedlegg av kjente utgifter sendes til KA på e-post

Bakgrunn for ordningen
Ved overføring av kateketer fra staten til kirkelig fellesråd pr 01.03.2001, ble også midlene bispedømmerådene tidligere brukte til etter- og videreutdanning og andre arbeidsgiverrelaterte formål frigjort. Disse midlene skulle overføres samlet til KA. En del av disse midlene brukes for å dekke kostnader ved nyrekruttering i de tidligere statlige stillingene. KA har utvidet dette til å gjelde rekruttering i alle kateket- og menighetspedagogstillinger som ikke er finansiert gjennom trosopplæringsreformen.

(Foto: Bo Mathisen)

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone