Sentrale særavtaler med felles veiledninger 01.01.2023 - 31.12.2024

Dette heftet inneholder alle de sentrale særavtalene for KAs tariffområde for perioden 01.01.2023-31.12.2024.

Unntaket er særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke, som du finner her, gjeldende for perioden 01.01.2022-31.12.2023 og inntil videre.

Del 1 i heftet inneholder avtalene. Alle avtalene gjelder for hele tariffområdet, bortsett fra følgende avtaler. Særavtale for barnehager – Oslo er en egen særavtale for barnehager kun for KAs medlemmer innenfor Oslo kommune. Særavtale for barnehager og skolefritidsordninger gjelder for hele resten av landet. Arbeidstidsavtalen for prester og lederavtalen for proster m.fl. gjelder kun for rettssubjektet Den norske kirke.

Del 2 inneholder veiledninger til særavtalene.

Som vedlegg er det tatt inn en oversikt over hvilke arbeidstakerorganisasjoner som er parter i de enkelte avtalene på tidspunkt for revisjonen. Endring i partsforholdet vil bli varslet gjennom rundskriv.

Eventuelle endringer i avtalene i løpet av avtaleperioden blir orientert om i rundskriv.

Klikk her for å komme til tariffavtalene på KA-sektoren i Simployer

Januar 2024
Hovedorganisasjonen KA

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone