Sentrale særavtaler med felles veiledninger 01.01.2023 - 31.12.2024

Åtte av ni sentrale særavtaler for KAs tariffområde gjelder for perioden 01.01.2023 – 31.12.2024.

Disse åtte særavtalene er samlet i dette heftet.

Del 1 i heftet inneholder avtalene. Alle avtalene gjelder for hele tariffområdet, bortsett fra følgende avtaler. Særavtale for barnehager – Oslo er en egen særavtale for barnehager kun for KAs medlemmer innenfor Oslo kommune. Særavtale for barnehager og skolefritidsordninger gjelder for hele resten av landet. Arbeidstidsavtalen for prester og lederavtalen for proster m.fl. gjelder kun for rettssubjektet Den norske kirke.

Del 2 inneholder veiledninger til særavtalene.

Som vedlegg er det tatt inn en oversikt over hvilke arbeidstakerorganisasjoner som er parter i de enkelte avtalene på tidspunkt for revisjonen. Endring i partsforholdet vil bli varslet gjennom rundskriv.

Eventuelle endringer i avtalene i løpet av avtaleperioden blir orientert om i rundskriv.

Særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke

Denne særavtalen gjelder for perioden 01.01.2024 – 31.12.2025.

Les særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke her.

Klikk her for å komme til tariffavtalene på KA-sektoren i Simployer

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone