Landskonferansen for kirkeverger

Norges kirkevergelag arrangerer annethvert år en større tredagers landskonferanse for kirkeverger. Konferansen arrangeres i samarbeid med KA.

Målsettingen med konferansen er å gi inspirasjon, faglig påfyll og anledning til nettverksbygging og kollegafellesskap blant landets kirkeverger. De siste årene har konferansen hatt mellom 150 og 200 deltakere. Neste konferanse arrangeres høsten 2021.

For nærmere opplysninger om kirkevergelaget, ta kontakt med Torhild Strøm, tlf. 936 75 428 (sekretær for NKVL).

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone