Tariff

KA har tariffavtaler med 22 arbeidstakerorganisasjoner. Alle medlemmer i KAs arbeidsgivervirksomhet er bundet av avtalene som er inngått. Avtalene er landsdekkende og regulerer alle yrkesgrupper.

Informasjonsside om Tariffoppgjøret 2018

Her kommer du til KAs informasjonsside om tariffoppgjøret 2018.

Tariffhåndboka

Tariffhåndboka inneholder hele avtaleverket for KAs tariffområde: Hovedavtale, hovedtariffavtale samt sentrale særavtaler. Tariffhåndboka finner du her.

Følgende avtaler gjelder

Du finner avtaledokumentene i tariffhåndboka eller til høyre på siden her. 

Hovedavtalen

regulerer bl.a. tvisteregler mellom partene, samarbeid og medbestemmelse. Det er utarbeidet en felles veiledning til Hovedavtalen. Gjeldende avtale løper til 31.12.2018.

Hovedtariffavtalen

regulerer lønns- og arbeidsvilkår, som bl.a. lønn/godtgjøringer, arbeidstid, avtalefestet ferie, lønn under sykdom/svangerskap mv., og pensjonsforhold.
Gjeldende avtale løper til 30.04.2018. 

Sentrale særavtaler

regulerer forhold som ikke allerede er regulert i de to andre avtalene.
Det er inngått seks særavtaler som omhandler:
- reiseregulativet (m/veiledning)
- arbeidstøy (m/veiledning)
- ledere
- kirkelige stillinger (m/veiledning)
- barnehager mv
- barnehager i Oslo
Gjeldende særavtaler løper til 31.12.2018.

Kirkerådet/bispedømmerådene

Under relaterte artikler på denne siden vil du finne informasjon om tilleggsavtalene og avtaleverket som fra 1. januar 2017 gjelder for det nye rettssubjektet.

 

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone