Valg av valgkomité våren 2024 (lokalkirkelige organer)

Publisert: 12/03/2024
Valgkomiteen skal foreslå kandidater til KAs landsråd for perioden 2025-2029. Det velges én valgkomité for hvert bispedømme, og dette skjer på arbeidsgiverkonferansene i april 2024.

Medlemmer til KAs landsråd for perioden 2025-2029 skal velges i kontaktmøter i løpet av høsten/vinteren 2024-25. I den forbindelse skal det velges 3 personer i hvert bispedømme til å sitte i valgkomiteen. Ifølge vedtektene kan en av medlemmene i valgkomiteen være kirkeverge, mens de andre må være valgte rådsmedlemmer.

Valgkomiteen skal velges på arbeidsgiverkonferansene i april 2024. Dersom rådsleder ikke kan delta på arbeidsgiverkonferansen, kan en annen valgt eller ansatt person representere rådet med fullmakt. Last ned fullmaktsskjema her.

Kirkevergene og rådsmedlemmene oppfordres til å komme med forslag til medlemmer i valgkomiteen. Leder av regionlaget av Norges kirkevergelag organiserer valget på arbeidsgiverkonferansen.

Valgkomiteens rolle er å foreslå kandidater til landsrådsmedlemmer for perioden 2025-2029. Selve valget gjennomføres på kontaktmøter i perioden november 2024 til januar 2025. Innstilling skal være klar én måned før møtet.

Valgkomiteen skal:

  • Finne personer som er villig til å stille som kandidater som medlem av KAs landsråd
  • Gjennomgå innspill på kandidater fra fellesrådene, og ev finne flere kandidater, samt kvalitetssikre at kandidatene oppfyller krav til å sitte i KAs landsråd.
  • Formidle informasjonen til KA om kandidatene i bispedømmet senest én måned før valget.
Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Powered by Cornerstone