Valgt inn i fellesråd? Velkommen på kurs!

Det aller første kurset for nye fellesråd ble avholdt i Tana tirsdag denne uken. Foto: KA
Publisert: 09/11/2023
Kurs for nye fellesråd avholdes over hele landet i januar, februar og mars.

«Medlemmer i kirkelig fellesråd har mye ansvar og store muligheter. Hovedorganisasjonen KA tilbyr et introduksjonskurs for medlemmer i kirkelig fellesråd og menighetsråd i ettsoknskommuner», heter det i kursbeskrivelsen.

«Formålet med kurset er å gi større trygghet og motivasjon for rollen som rådsmedlem, og oversikt over ansvar og oppgaver som er lagt til et kirkelig fellesråd.»

Prostivise kurs

Opplæringen av nye fellesråd tjuvstarter i november tre steder i Nord-Norge, men den store kursrunden starter 15. januar og avsluttes 4. mars. Til sammen avholdes 58 kurs.

Kursene er lagt opp prostivis, og oversikten over hvilket kurs som er ment for de ulike prostiene finner du her, men det er fullt tillatt å velge et annet kurs enn det man i utgangspunktet sokner til. Oversikten er satt opp bispedømmevis. 

Nederst i artikkelen finner du kursoversikt alfabetisk etter bispedømme.

I målgruppen for kurset er disse:

  • Medlemmer av kirkelig fellesråd (inkluderer medlemmer av menighetsråd i ettsoknskommuner) – både de som er valgt for første gang og de som har vært medlemmer tidligere.
  • Kommunens representant i kirkelig fellesråd.
  • Prost/prest som er utpekt som medlem i kirkelig fellesråd.
  • Kirkeverger og andre med lederstilling i kirkelig fellesråd.

Av KA i samarbeid med Kirkerådet

På kursene gjennomgås fellesrådets styrings- og forvaltningsansvar som rådet ivaretar på vegne av soknene i Den norske kirke. Kjerneoppgavene innen økonomi, arbeidsgiveransvar, kirkebygg og gravplass får særlig oppmerksomhet.

Kurset skal gi innsikt i fellesrådets rolle i Den norske kirke og hvordan fellesrådet kan bidra til godt samspill med menighetsrådene og andre instanser i kirken. Vi ser også nærmere på fellesrådets samarbeid med kommunen og andre aktører i lokalsamfunnet.

Innholdet i kurset er utviklet av KA i samarbeid Kirkerådet. En representant for bispedømmekontoret vil delta på kurset sammen med kursleder fra KA.

 

Agder og Telemark

Sted / Dato / Påmeldingsfrist

Bjørgvin

Sted / Dato / Påmeldingsfrist

Brekke / 16.01.24 / 15.12.2023

Borg

Sted / Dato / Påmeldingsfrist

Hamar

Møre

Sted / Dato / Påmeldingsfrist

Nidaros

Sted / Dato / Påmeldingsfrist

Nord-Hålogaland

Sted / Dato / Påmeldingsfrist

Oslo

Sted / Dato / Påmeldingsfrist

  • Asker / 15.01.24 / 15.12.2023
  • Oslo / 01.02.24 / 29.12.2023

Stavanger

Sted / Dato / Påmeldingsfrist

Sør-Hålogaland

Sted / Dato / Påmeldingsfrist

Tunsberg

Sted / Dato / Påmeldingsfrist

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone