36 kirker får penger til klimavennlig belysning

Bjelland kirke i Lindesnes får støtte fra Kirkerådet til å bytte ut den gammeldagse utebelysningen med led. Kirkeverge Øystein F. Ramstad er allerede i gang med fornyelse av lyspunktene rundt alle fellesrådets fem utvendig opplyste kirker. Foto: Lindesnes kirkelige fellesråd
Publisert: 26/01/2023
I Lindesnes skal alle utvendig opplyste kirker få led-belysning. Kirkerådets klimakompensasjonsfond gir god drahjelp.

– Vi har allerede vedtatt å skifte ut de gamle pærene med led-lys på alle våre fem utvendig opplyste kirker. I tillegg skal vi installere astro-ur, som gir sørger for at lysene slås på ved solnedgang og slokkes igjen når det blir lyst. Alt dette sparer oss for store strømutgifter og reduserer vårt klimafotavtrykk, sier kirkeverge i Lindesnes, Øystein Ferdenløy Ramstad.

Bjelland kirke, noen mil inn i landet nord for kommunesenteret Mandal, er en av 36 kirker som nå får støtte fra Kirkerådet til å bytte ut gammeldagse, energikrevende lyspærer med led-lamper. Utskiftingene skal gi en samlet besparelse på 84.000 kilowattimer per år, tilsvarende forbruket til fem eneboliger.

Klimakompensasjon fra flyreiser

Muligheten til å søke om støtte til bytte av eldre utebelysning med energibesparende led-belysning ble gjort kjent i november. Tildelingen er nå klar, og de 36 kirkene som har fått klarsignal kan gå i gang med utskiftingen umiddelbart.

Pengene kommer fra Kirkerådets klimakompensasjonsfond, som skal brukes til utslippsreduserende og energireduserende tiltak på kirkebygg. Fondet ble etablert i 2021 og tilføres midler hver gang rådets ansatte og folkevalgte reiser med fly. I fjor ble det i tillegg tilført midler i forbindelse med Kirkerådets satsing på diakoni, som inkluderer vern om skaperverket.

– Å bytte fra gammeldags belysning til led krever lite ressurser, men gir umiddelbar effekt på CO2-utslippene gjennom drastisk lavere strømforbruk. Vi er glade for å kunne starte utdelingen av penger fra fondet med et så konkret klimatiltak, sier Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk i Kirkerådet.

Økte støttebeløpet med 300.000

Beregninger viser at en middels stor kirke i gjennomsnitt vil kunne spare 2.500 kilowattimer per år og samtidig redusere CO2-utslippet med om lag ett tonn.

Det kom inn totalt 218 søknader om støtte, med til sammen 971 lyspunkter. Dette tilsvarer et beløp på nærmere 9 millioner. Det var i utgangspunktet satt av 500.000 kroner, men på grunn av den store søknadsmengden bestemte Kirkerådet å bruke hele fondet på 800.000 kroner.

Alle fullstendige søknader ble tatt med i en vurdering etter prinsippet om størst mulig reduksjon i utslipp, samt at alle bispedømmer hvor det forelå søknader er representert.

Disse kirkene får støtte til led-belysning:

 • Bø gamle kyrkje, Agder og Telemark
 • Nes kyrkje (Midt-Telemark), Agder og Telemark
 • Melum kirke, Agder og Telemark
 • Bjelland kyrkje, Agder og Telemark
 • Bergen domkirke, Bjørgvin
 • Åsane gamle kirke, Bjørgvin
 • Salhus kirke, Bjørgvin
 • Birkeland kirke, Bjørgvin
 • Nykirken i Bergen, Bjørgvin
 • Sælen kyrkje, Bjørgvin
 • Idd kirke, Borg
 • Asak kirke, Borg
 • Tistedal kirke, Borg
 • Heli kirke, Borg
 • Båstad kirke, Borg
 • Mysen kirke, Borg
 • Dalen kyrkje (Folldal), Hamar
 • Dalsbygda kirke, Hamar
 • Narjordet klokketårn, Hamar
 • Koppang kirke, Hamar
 • Evenstad kirke, Hamar
 • Hanestad kirke, Hamar
 • Folldal kirke, Hamar
 • Sjøli kirke, Hamar
 • Atneosen kirke, Hamar
 • Sykkylven kyrkje, Møre
 • Heim kirke, Nidaros
 • Valsøyfjord kirke, Nidaros
 • Elvebakken kyrkje, Nord-Hålogaland
 • Sørkedalen kirke, Oslo
 • Bjerkreim kyrkje, Stavanger
 • Ivesdal kapell, Stavanger
 • Bugården kirke, Tunsberg
 • Ål kyrkje, Tunsberg
 • Flå kirke, Tunsberg
 • Hol kyrkje, Tunsberg
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone