Deler ut penger til brann- og vannsikring

Knut Are Hole er leder i styringsgruppa for KA Kirkeforsikring. Foto: KA
Publisert: 08/09/2022
KA Kirkeforsikring fortsetter å dele ut støtte til sikringstiltak. I år er ordningen utvidet til også å gjelde tiltak mot vannskader.

– Det er alltid fint å kunne dele ut litt av overskuddet i kirkeforsikringsordningen vår til et viktig formål. For oss og for fellesrådene er dette en investering i å redusere framtidige skader på de verdifulle kirkene våre, sier Knut Are Hole.

Han er leder i styringsgruppa for KA Kirkeforsikring, en forsikringsordning som KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har etablert i samarbeid med Knif Trygghet Forsikring AS.

Stadig flere søknader siden Notre-Dame

Ordningen med støtte til sikringstiltak i kirker har eksistert i mange år, men i starten kom det ikke inn mer enn sju til ti søknader per år.

Pågangen har økt hvert år siden 2019, da søknadsfristen gikk ut like etter brannen i Notre-Dame. Antall søknader endte da på 43.

Året etter var tallet 61, og i fjor ble det mottatt 71 søknader.

Støtter sikring mot vannskader

Nytt av i år er at ordningen ikke bare dekker brannsikringstiltak, men også kan gi støtte til sikring mot vannskader.

– Vi opplever at vi får mange unødvendige vannskader på grunn av at lekkasjer ikke blir oppdaget med en gang. Derfor ønsker vi også å fokusere på tiltak mot vannskader, sier Knut Are Hole.

Støtten er begrenset til 80.000 kroner per kirke, og støttesummen kan utgjøre maks 60 prosent av totalkostnaden for sikringstiltaket ekskludert moms. Det kan gis inntil 50.000 kroner til brannsikringstiltak og inntil 30.000 kroner til vannsikringstiltak.

Må være forsikret i ordningen

Disse kriteriene må være oppfylt for å kunne søke:

  • Alt kirkeløsøre må være registrert i kirkebyggdatabasen.
  • Redningsplan for verdier i kirken må være utarbeidet og gjort kjent for stedlig brannvesen og eventuelt andre aktuelle instanser.
  • Kirken(e) må være forsikret i KA Kirkeforsikring (Knif).

Støtten kan gå til ett eller flere av disse tiltakene:

  • Brannvarslingsanlegg som er koblet til brannstasjon eller vaktsentral
  • Slukkeanlegg som vanntåkeanlegg eller sprinkleranlegg.
  • Vannstoppeventil eller lekkasjestopper.
  • Tilbakeslagsventil avløp.
  • Trykkfallssensor – alarm.
  • Rørinspeksjon.

Etter at arbeidet er utført, må dokumentasjon på montert sikringstiltak kunne legges fram.

Søknad må leveres på e-post innen 7. oktober. I tillegg til å bekrefte kriteriene nevnt over, må søknaden inneholde en beskrivelse av hva slags arbeid som gjøres samt kostnadsoverslag/mottatt pristilbud.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone