Gravplassmelding – et nyttig verktøy

Publisert: 05/07/2022
Gravplassmelding er en samlet melding om status for gravplassene i kommunen og en plan for utvikling av disse.

Gravplassmelding er ikke regulert i verken gravplassloven eller gravplassforskriften. Det er altså ikke påbudt å lage en gravplassmelding.

Statsforvalteren definerer en gravplassmelding som en samlet melding om status for gravplassene i kommunen og en plan for utvikling av disse (gravplassveileder.no).

Flere kommuner/kirkelig fellesråd har utarbeidet en gravplassmelding. Her vil vi bruke Lillestrøm kirkelige fellesråds gravplassmelding som et eksempel på hva en den kan inneholde. Disse punktene ble kartlagt sammen med de ansatte i forbindelse med at Lillestrøm kommune oppstod da Skedsmo, Fet og Sørum slo seg sammen:

 • Faktisk fredningstid
 • Gjenbruk av graver – rutiner
 • Behov for ulike gravformer
 • Tilstrekkelige og synlige fastmerker
 • Vernede gravminner
 • Vurdering av jordsmonn, nedbrytningstid
 • Estetiske kvaliteter
 • Parkeringsbehov
 • Planlagte oppgraderinger og utvidelser

Hva kan en gravplassmelding inneholde?

Her er noen eksempler. Listen er ikke uttømmende.

 • Generell info
 • Nærhet til kollektivtransport
 • Adkomst og parkering
 • Innramming av gravplassen
 • Gangforbindelse på gravplassen –universell utforming
 • Vegetasjon
 • Driftsbygning
 • Topografi og grunnforhold
 • Møblering og installasjoner
 • Når er det for få graver?
 • Når må man begynne å tenke utvidelser
 • Arealbehov på kort og lang sikt

En gravplassmelding vil kunne være et nyttig verktøy for å sikre en helhetlig oversikt over status og behov framover. Dessuten vil den kunne være et nyttig redskap for egen forvaltning. En slik melding vil også være et nyttig redskap overfor kommunen særlig når det gjelder økonomi og arealplanlegging (Statsforvalteren, gravplassveileder.no).

Gravplassmeldingen for Lillestrøm kan sendes på e-post etter forespørsel. Ta kontakt med Carsten Furuseth.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone