Gjør det enklere å finne svar på økonomispørsmål

Spesialrådgiver Anders K. Giske står bak økonomistoffet på ka.no. Foto: KA
Publisert: 09/06/2022
Spesialrådgiver Anders K. Giske har oppdatert og utvidet økonomistoffet på ka.no.

– Lov og forskrift legger til rette for at økonomiforvaltningen skal skje på en ordnet måte, men det kan være både omfattende og vanskelig å få oversikt over. Nå oppdaterer vi fagstoffet om økonomi på nettsiden og håper å bidra til økt forståelse rundt de sentrale elementene i regelverket og klarhet i hvor man finner svar på hva, sier Anders K. Giske.

Han begynte i KA i vår og jobber med blant annet budsjett/regnskap, skatt/avgift og økonomistyring. Nå har han gått gjennom allerede publisert fagstoff innenfor disse temaene og skrevet en del nytt, i samarbeid med nylig pensjonert kollega Trygve Nedland.

Resultatet ligger under punktet «Økonomi» i menyen på ka.no.

– Fremmer god ressursbruk

Her finner du nå blant annet omtale av de bestemmelsene i lov og kirkeordning som har betydning for økonomiforvaltningen i Den norske kirke, en innføring i forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke, innføring i god kommunal regnskapsskikk og en gjennomgang av prinsippene for årsoppgjør for fellesråd og menighetsråd samt årsregnskap og årsberetning.

Du finner også en innføring i systemet for merverdiavgift og merverdiavgiftskompenasjon. (Klikk på en av linkene for å komme til økonomistoffet)

– Gode rutiner, oversikt og planlegging fremmer god ressursbruk. Her kan for eksempel økonomiforskriften hjelpe deg på vei med et overordnet rammeverk rundt økonomiarbeidet, herunder hvordan et regnskap skal føres og se ut, så vel som hvordan budsjettprosess og økonomistyring skal foregå, sier Anders K. Giske.

– Bare fortsett å ringe oss!

KA får flere hundre medlemshenvendelser hver uke, og på de fleste fagområder er det noen spørsmål og problemstillinger som går igjen.

– Basert på disse erfaringene forsøker vi å utvikle fagstoffet vårt, slik at medlemmene raskt skal kunne finne fram til svar på det de lurer på, sier kommunikasjonsdirektør Trygve W. Jordheim.

– Samtidig er det veldig mange spørsmål som ikke har fasitsvar. Ofte er det viktig å drøfte en sak sammen, så bare fortsett å ringe og sende e-post, både til Anders, meg selv og resten av sekretariatet, understreker han.

Har du innspill eller ønsker knyttet til økonomistoffet på ka.no? Send en e-post til Anders K. Giske.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone