Disse brannteppene fungerer best i kirken

Øyvind Greging og Øivind Mehammer fra Oslo brann- og redningsetat. Foto: Nina Kjølsen Jernæs/Niku
Publisert: 09/02/2022
Ikke alt lar seg bære ut når det brenner. KA har vært med og testet sju forskjellige typer tekstiler som kan beskytte verdifullt inventar.

– Når kirken brenner, gjelder det å evakuere det som kan evakueres. Samtidig er det viktig å ha verktøy som kan beskytte kunst og inventar som er for tungt eller uhåndterlig til å tas ut av kirken. Da kan et teppe som beskytter mot både brann og vann være gull verdt, sier konservator og spesialrådgiver i KA, Hanne M. Kempton.

KA har lenge jobbet for bedre beredskap for de materielle verdiene i kirkene. Et tilbakevendende spørsmål er: Hva gjør vi med gjenstander og inventar som det ikke går an å evakuere ut fordi de er veggfaste eller for store og tunge?

– Tildekking med brannbeskyttende tekstil blir ofte foreslått, men det har vært liten kunnskap om hvilke produkter som finnes på markedet og om disse er egnet til å beskytte kunst og inventar i en brann, sier Kempton.

Tre av sju fungerte bra

Tradisjonelle branntepper er laget for å slokke brann, mens behovet i kirker og historiske bygg er å isolere og beskytte det som dekkes til. I tillegg må det være mulig for brannvesenet å håndtere tekstilene i en akutt situasjon, forklarer konservatoren.

Sammen med Knif Trygghet Forsikring, Riksantikvaren og Riksantikvarieämbetet har KA finanisert et prosjekt der ulike kommersielt tilgjengelige brannbeskyttende tekstiler testet av tre ulike brannvesen. Nå i januar kom prosjektrapporten fra Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku), som har ledet prosjektet.

Tekstilene ble vurdert ut ifra håndteringsegenskapene ved tildekking, beskyttelse mot varme og sot, samt beskyttelse mot vann. Testene konkluderte med tre av de sju testede produktene kan gi god beskyttelse ved en krisehendelse som innebærer skader fra brann og vann.

– Stadig nye produkter

De tre produktene som kom best ut, scoret alle bra eller veldig bra på håndteringsegenskaper, varmemotstand og vannmotstand.

– Det finnes mange flere produkter på markedet, og det utvikles stadig nye. Resultatene og anbefalingene kan derfor ha overføringsverdi til andre brannbeskyttende tekstiler, understreker Kempton.

Les mer om brannbeskyttende tekstiler hos Niku.

Huskeliste ved innkjøpt av tekstiler for beskyttelse av kulturhistorisk materiale:

  • Verdibergingsplan eller annen branndokumentasjon må ha informasjon om hvor tekstilet er, hvordan det skal brukes og hva som skal dekkes til.
  • Velg store tekstiler, gjerne med kvadratisk form Kjøp gjerne tekstiler som kan dekke de større gjenstandene som skal sikres, så kan tekstilet også brukes til mindre gjenstander ved behov. Vi testet formater på 3x4 meter og 4x4 meter.
  • Tydelig merking av forside/bakside og senter-markering gjør tekstilene enklere å håndtere.
  • Involver brannvesenet i arbeidet!
Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone