Her er KAs veiledning til gravplasshøringen

Publisert: 16/09/2021
Oppfordrer kirkelige fellesråd til å svare. Fristen er 1. oktober.

Barne- og familiedepartementet sendte 2. juli ut et høringsnotat med forslag til endringer i gravplasslova og gravplassforskrifta. Flere medlemmer har utfordret KA til å bistå med råd og veiledning, forteller fagdirektør Øystein Dahle, som nå har forfattet et notat om høringen. Les notatet her.

Han poengterer at selv om høringen er omfattende med et notat på 52 sider, er det ingenting i forslaget som vil «vidtgående eller svært store konsekvenser for lokal gravplassforvaltning».

«Det er likevel flere av forslagene som vil få betydning for det lokale gravplassarbeidet, og vi vil derfor anbefale at de kirkelige fellesrådene avgir høringsuttalelse», skriver han i notatet.

Dahle understreker viktigheten av å vektlegge lokale erfaringer og vurderinger i det enkelte høringssvar, og han ønsker tilbakemeldinger og innspill til arbeidet med KAs egen høringsuttalelse. Disse kan sendes på e-post.

Selve høringen besvares i et skjema på departementets nettside (ikke per post eller e-post). Fristen er 1. oktober.

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone