Diakoni, samskaping, familievern og beredskap på Arendalsuka

KA er til stede på Arendalsuka også i år. Foto: Karl Ragnar Gjertsen/CC BY-SA 3.0 NO
Publisert: 23/06/2021
KA samarbeider i år med Blå Kors Norge, Bærum kirkelige fellesråd, Kirkens Familievern og Kirkerådet.

– En levende lokalkirke og diakonale organisasjoner setter tydelige spor i lokalsamfunn over hele landet. På Arendalsuka vil vi vise fram noe av arbeidet våre medlemmer gjør. Målet er å vise lokale og nasjonale politikere hva sektoren bidrar med og stimulere til mer samarbeid og samskaping, sier Marit Brandt Lågøyr, direktør for strategi og samfunnskontakt i KA.

Etter pandemipause i fjor planlegges det for gjennomføring av Arendalsuka i midten av august. KA har i år tre arrangementer, to i Samfunnsteltet og ett på Kirkeskipet. Arrangementene er samarbeidsprosjekter, og alle strømmes direkte på nett (linker kommer når det nærmer seg).

Det er selvfølgelig også mulig å være til stede fysisk. Alle arrangementer på Arendalsuka er gratis og åpne for alle.

 

Mandag 16. august kl. 13.00-14.00 i Samfunnsteltet: Hva kan kirken bidra med når bryllupet er over? (i samarbeid med Stiftelsen Kirkens Familievern).

Mange søker til kirken når de skal inngå ekteskap, men hva kan kirken bidra med når bryllupsfesten er over og hverdagen kommer? Er familievernet for folk med vanlige samlivsutfordringer, eller må du ha spesielle problemer for å få hjelp?

Stiftelsen Kirkens Familievern består av ti familievernkontorer med totalt 175 ansatte. Kontorene tilbyr samtaler og mekling til familier, par og enkeltpersoner som ønsker å få bedre samliv, avslutte samliv på en god måte og få til best mulig samarbeid om felles barn.

Fra familievernkontorene i Agder kommer familieterapeuter og forteller hvordan de jobber forebyggende. I den påfølgende panelsamtalen deltar leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raam, og leder i Partiet Sentrum, Geir Lippestad.

Se arrangementet på Arendalsukas side.

 

Tirsdag 17/8 2021 10.30-11.30 i Samfunnsteltet: Hva bidrar kirken og diakonale organisasjoner med for barn og unge i 2021? (i samarbeid med Blå Kors Norge og Bærum kirkelige fellesråd)

Kirken startet skoler og helsestasjoner – men hva bidrar kirken og diakonale organisasjoner med for barn og unge i 2021?

Bærum og Kristiansand er to av stedene der Den norske kirke og/eller diakonale organisasjoner samarbeider med kommunen om å løse lokale utfordringer og skape gode arenaer for barn og unge.

Vi får innledninger fra 13-20 i Bærum (samtaletilbud for ungdom) og Blå Kors Kristiansand. Disse deltar så i panelsamtale med politikerne Morten Skauge (Høyre) fra Bærum og Jørgen Kristiansen (KrF) fra Kristiansand.

Se arrangementet på Arendalsukas side.

 

Torsdag 19/8 2021 13.30-14.15 på Kirkeskipet: Kirkens rolle i krise- og beredskapsarbeid (i samarbeid med Kirkerådet)

Den norske kirke er, i større grad enn mange er klar over, en del av Norges beredskap både nasjonalt og internasjonalt. Klarer kirken å være et møtepunkt og en støtte for hele lokalsamfunnet, uavhengig av tro? Hvordan kan kirken videreutvikle samarbeidet med andre aktører?

Vi inviterer til samtale mellom biskop Atle Sommerfelt i Borg, sokneprest Jakob Furuseth i Gjerdrum, Line Kvalvaag fra Sjømannskirken og generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Se arrangementet på Arendalsukas side.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone