Setter samhandling og innovasjon på agendaen

F.v. Jan Oddvar Skisland (ordfører i Kristiansand), Susanne Kulaza (leder på Litteraturhuset i Oslo) og Even Westerveld (leder for Mennesker og merkevare i Vipps). Foto: Svein Tybakken/Kristiansand kommune, Maria Gross/Res Publica, Vipps.
Publisert: 11/05/2021
Storkommunekonferansen, KAs møteplass for kirkelederne i de største kommunene, gjennomføres i år som digital halvdagskonferanse 8. juni.

Even Westerveld fra Vipps, Susanne Kaluza fra Litteraturhuset i Oslo og ordførerne Jan Oddvar Skisland (Kristiansand) og Lisbeth Hammer Krog (Bærum) er noen av dem som stiller i studio tirsdag 8. juni.

– Vi håper konferansen kan gi nye ideer til samhandling, påfyll av kunnskap og ikke minst inspirasjon til videre arbeid med gjenåpning av kirken og samfunnet for øvrig, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

KAs årlige storkommunekonferanse er for fellesrådsledere, kirkeverger og proster i kommuner med mer enn 30.000 innbyggere. Etter sammenslåingene 1. januar 2020 er det 35 kommuner i denne kategorien. Er dere i målgruppen? Meld dere på her!

Årets konferanse består av tre bolker:

Samarbeid mellom kommune og kirke: Kristiansand-ordfører og leder av KS’ storbynettverk, Jan Oddvar Skisland, innleder. Øvrige bidragsytere er ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, assisterende kirkeverge i Oslo, Ann-Magrit Austenå, kirkesjef i Asker, John Grimsby, domprost i Kristiansand, Freddy Berg, og leder av nettverk for kirkelige fellesråd, Svein Inge Thorstvedt.

Ny organisering av Den norske kirke: I forbindelse med prosessen med ny kirkelig organisering er ulike modeller for daglig ledelse i prostiet et viktig tema. Her blir det panelsamtale mellom folkevalgte på ulike nivåer i Den norske kirke: Gard Realf Sandaker-Nielsen (leder i Oslo bispedømmeråd, Bjørg Tysdal Moe (leder i Stavanger kirkelige fellesråd) og Bjørn Solberg (leder i Indre Østfold kirkelige fellesråd).

Innovasjon: Even Westerveld fra Vipps sparker i gang med å fortelle hvordan Vipps jobber med å utvikle nye løsninger. Andreas Ruud viser hvordan KFUK-KFUM jobber med gaming og e-sport, diakoner på Romerike forteller om tilbudet «Tid for samtale», og Annette Stenseng rapporterer fra nystartede Kirkelig Gravferdshjelp i Drammen. Susanne Kaluza fra Litteraturhuset i Oslo forteller om kulturbasert næringsutvikling i samtale med Even Westerveld.

Mer info og påmelding til Storkommunekonferansen 2021

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone