Samler ledertilbudet og lanserer «Lederprat med KA»

Linn Maria Kierulf, Harald Askeland (øverst t.h.), Øystein Dahle (nederst t.v.) og Jens A. Bjelland utgjør arbeidsgruppen i KA Lederakademi. Foto: KA
Publisert: 10/03/2021
KA styrker sitt tilbud på ledelsesfeltet: KA Lederakademi lanseres under første «Lederprat».

– Vi har en ambisjon om å være et godt fagmiljø på ledelses- og organisasjonsfag, samtidig som vi tilpasser dette på en relevant måte inn i en kirkelig og frivillig sammenheng, sier direktør i avdeling for sektorpolitikk og styring, Øystein Dahle.

KA Lederakademi, som er den nye paraplyen som alle KAs ledertilbud nå samles under, lanseres når første utgave av «Lederprat med KA» sendes tirsdag 16. mars.

Les mer om KA Lederakademi og meld deg på nyhetsbrevet!

Faglig dyp med lettbeint tone

– «Lederprat med KA» skal være nettopp en prat, litt som en bra podcast, om ledelse i frivillig og kirkelig sektor. Et mål er å ha en faglig dyp, men lettbeint tone, sier programleder for Lederprat og prosjektleder for KA Lederakademi, Jens A. Bjelland.

– Forskjellen er at vi har seere, ikke lyttere, og at de som ser på direkte, kan delta i chatten og stille spørsmål og komme med innspill som vi kommenterer, forteller han.

Under første «Lederprat med KA» lanseres også den nye boken «Ledelse og organisering i kristne virksomheter», som kan bestilles allerede nå.

Spennende fagmiljø på ledelse

Lederakademiet har sitt eget nyhetsbrev, som vil bli sendt ut seks ganger i året. Der blir det info om lederutviklingskurs, konferanser, webinarer og sendinger man kan delta på – i tillegg til litt godt ledelsesfaglig stoff hver gang.

– Målet vårt er å bedre synliggjøre alt KA tilbyr ledere i våre medlemsvirksomheter. Vi har et veldig spennende fagmiljø på ledelse i KA, og vi er i kontakt med dyktige ledere hele tida. Nå vil vi bli flinkere på å skape plattformer der innsikter blir delt og ledelse løftes opp som faglig tema i vår sektor, sier Bjelland.

Meld deg på første «Lederprat med KA»

Utfordres av raske endringer

Avdelingsdirektør Øystein Dahle peker på at KAs strategiplan omtaler behovet for styre- og rådsopplæring og lederkompetanse.

– Kirker og frivillig sektor for øvrig blir utfordret både av de raske endringene i samfunnet og av omstillinger og utfordringer internt. I endringstider tror vi det er ekstra behov for opplæring og bevisstgjøring og for at både valgte og ansatte ledere har gode tilbud som kan gi lederfaglig utvikling, rollemessig trygghet og innspill til personlig vekst, sier Dahle.

Følg KA Lederakademi på Facebook

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone