KAs landsråd er utsatt

Bildet er fra KAs landsråd i april 2019. Foto: KA
Publisert: 02/03/2021
Det øverste organet i KA møtes i september i stedet for i april.

Gjennom en digital avstemning har KAs øverste organ, landsrådet, sluttet seg til styrets vedtak om utsettelse av landsrådets møte. Dette skulle opprinnelig ha funnet sted i slutten av april. Nye datoer er 28. og 29. september.

Begrunnelsen er usikkerhet rundt smittesituasjonen og at sjansen for å kunne samles er langt større i september enn i april. Vedtaket om utsettelse innebærer at det sittende styret i KA får sin funksjonstid forlenget tilsvarende.

Landsrådet består av 66 medlemmer og samles annet hvert år. Nåværende landsrådsmedlemmer er valgt for fire år fra og med 2021.

På sakskartet til landsrådsmøtet står blant annet styrevalg og vedtak av strategiplan for perioden 2021-2025. KAs medlemmer kan melde inn saker senest åtte uker før landsrådsmøtet, det vil si mandag 2. august. Saker sendes på e-post.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone