Lyttet til KA – «kirkelige» organisasjoner får momskompensasjon likevel

Sjømannskirken mistet momskompensasjonen da ny forskrift ble vedtatt i 2018. Nå endrer departementet ordlyden. Bildet er fra Sjømannskirken i London. Foto: Ksenia Novikova/CC BY 2.0
Publisert: 06/01/2021
Kulturdepartementet klargjør at frivillige organisasjoner med nær tilknytning til Den norske kirke kan fortsette å motta momskompensasjon.

– Vi er glade for at departementet har lyttet til innspillene fra KA og andre aktører i dette landskapet. Dette har vi jobbet aktivt med i to år, sier direktør i KAs avdeling for sektorpolitikk og styring, Øystein Dahle.

– Har slått vilkårlig ut for mange

Da forskriften for momskompensasjon til frivillige organisasjoner ble vedtatt av Kulturdepartementet i oktober 2018, var Den norske kirke listet opp en som av flere som ikke kunne motta momskompensasjon, siden virksomheten hovedsakelig er offentlig finansiert.

I tillegg ble det fastslått at virksomheter med tilknytning til kirken også var utelukket*. Dette skapte problemer for blant andre Sjømannskirken, som fikk avslag på sin søknad om momskompensasjon i oktober 2019, skrev Vårt Land i fjor vinter. I 2018 fikk organisasjonen tilbakebetalt 4,5 millioner.

– Forskriften fra 2018 gjorde det risikofylt å ha en tilknytning til Den norske kirke, og dette har slått vilkårlig ut for mange, sier Øystein Dahle i KA.

«Usikkerhet for en rekke andre samarbeidsformer»

I et brev 7. januar 2020 til Lotteri- og stiftelsestilsynet, som håndhever regelverket, skrev han om avslaget på Sjømannskirkens søknad: «Tilsynets vedtak skaper usikkerhet for en rekke andre samarbeidsformer mellom Den norske kirke og frivillige organisasjoner. Det vil være uforsvarlig at det gjøres et forvaltningsvedtak på et så mangelfullt grunnlag som kan sette i spill omfattende samarbeidsformer og -tiltak innenfor frivillig sektor.»

I forslag til endringer i forskriften, sendt på høring denne uken, heter det: «Frivillige organisasjoner med en kobling til Den norske kirke kan fra 2021 motta midler fra merverdiavgiftskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner dersom de er registrert i frivillighetsregisteret og ikke inngår i den fylkes-kommunale og kommunale kompensasjonsordningen.»

– Dette er gode nyheter. Nå kan frivillige organisasjoner i landskapet rundt Den norske kirke fortsette sitt gode arbeid uten å risikere økonomiske tap, sier Øystein Dahle.

* Det gis likevel ikke kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til følgende organisasjoner og virksomhet: (…) «Den norske kirke, de kirkelige fellesrådene, menighetsrådene, organisasjoner som direkte eller indirekte er tilknyttet slike eller som et av rådene på annen måte kan legge føringer for, og virksomhet som ellers kommer disse organene til gode» (Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner § 3 g)

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone