Færre publikummere eller avlyst konsert i kirken: Slik håndterer dere leiekontrakten

Gospelkoret HIM fylte Fagerborg kirke til julekonsert i 2009. Slik blir det ikke i år. Foto: Martin Bekkelund, www.bekkelund.net/CC BY-NC-ND 2.0
Publisert: 26/11/2020
Konsertarrangører kan søke stimuleringsmidler fra staten og dermed betale leie som om kirken var full.

Hva skjer med leieinntektene når maks antall publikummere i kirkene er 50? Hva gjør vi med konserter som avlyses på kort varsel? Seniorrådgiver Jens A. Bjelland forklarer:

KA har de siste ukene fått mange henvendelser angående hvordan man som kirkeeier/-forvalter skal forholde seg til utleiekontrakter i forbindelse med konserter i førjulstiden. Mange av spørsmålene tar utgangspunkt i at den delen av leien som er knyttet til antall billetter, blir svært lav når det kun er lov med 50 publikummere.

KA har jevnlig deltatt i fellesmøter for konsertarrangører i det siste, for å sørge for god dialog med bransjen. Dette har ført til følgende en avklaring i spørsmålet om utleiekontrakter i førjulstida.

Ingen grunn til å endre kontraktene

Utleiekontraktene som kirkelige fellesråd opererer med, baserer seg på at leien utgjøres av en grunnsum (ofte 7.000-10.000 kroner), samt en andel av inntektene fra billettsalget (gjerne 10 eller 15 prosent). Nå som maksantall på konserter er 50 personer, er mange bekymret for at inntektspotensialet som ligger i andelen av billettsalget blir veldig mye lavere enn vanlig.

En måte å løse dette på har vært å endre kontraktene, slik grunnleien blir høyere og avstår fra en andel av billettinntektene. Også KA har vurdert dette som en mulighet.

Imidlertid har arrangørene nå fått avklart at de kan søke stimuleringsordningen for kulturlivet med utgangspunkt i en leieutgift som er slik den ville vært med full kirke. Altså kan arrangørene legge inn en leiesum i sin søknad tilsvarende det som ville vært den maksimale leiekostnaden ved inngått standardkontrakt.

Det er derfor ikke behov for at kirkene rundt om endrer sine leiekontrakter. Vi understreker at det er svært viktig at utleier er i dialog med leietaker og forsikrer seg om at leietaker søker stimuleringsordningen for rett (maksimal) leiesum.

Leie når konserter blir avlyst

Det har også kommet flere spørsmål om hva som skjer med leieinntekten til kirkene når konserter blir avlyst som følge av smittevernrestriksjoner, slik man har i Oslo og Bergen for tiden. I disse tilfellene har kulturministeren uttalt at arrangørene kan beholde midler de har fått fra stimuleringsordningen «for å dekke uunngåelige økonomiske forpliktelser». Det vil kunne regnes som en «uunngåelig forpliktelse» for arrangøren dersom det følger av leiekontrakten at arrangør ikke har avbestillingsrett, eller at arrangøren er forpliktet til å betale en del av honoraret.

Det er imidlertid ikke sikkert at kirken i alle tilfeller kategorisk skal kreve inn beløpet, selv om det foreligger betalingsplikt. Et sentralt moment er om kirken allerede er påført utgifter knyttet til konserten. Et annet poeng er hvordan kontrakten er utformet.

I praksis er det opp til utleier i hver enkelt sak å vurdere å kreve leie eller ikke i slike tilfeller. Så lenge Kulturrådet godtar at leieutgifter er «uunngåelige økonomiske forpliktelser», kan arrangøren bruke eventuelle midler fra stimuleringsordningen til å betale kirken – selv om konserten avlyses.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone