KA og Kirkerådet drøftet tilskuddene til lokalkirken og organisasjonene

F.v. Øystein Dahle, Marit Halvorsen Hougsnæs og Jens Bjelland Grønvold fra KA møtte ledelsen i Kirkerådets administrasjon til konsultasjon 5. november. Foto: KA
Publisert: 28/11/2019
Den første konsultasjonen der KA taler de øvrige medlemmenes sak overfor Kirkerådet, inneholdt blant annet en drøfting av tilskuddene til diakoni og kirkelig undervisning.

– Vi er godt fornøyde med møtet og er glade for å ha funnet en god form på disse møtene, sier direktør for sektorpolitikk og styring i KA, Øystein Dahle.

I mars ble en ny samarbeidsavtale mellom KA og Kirkerådet signert. Kirkerådet er medlem av KA, men også en samarbeidspartner og i enkelte tilfeller en forhandlingsmotpart. Avtalen regulerer hvordan slike situasjoner skal håndteres, og den slår blant annet fast at KA er høringsinstans på selvstendig grunnlag i saker som berører KAs øvrige medlemmer.

Konsultasjon hver november

Avtalen slår også fast at det hvert år i november skal avholdes en konsultasjon «om fordelingen av økonomiske tilskudd fra kirkens nasjonalt til de kirkelige fellesråd, for å sikre felles forståelse av den lokalkirkelige ressurssituasjon og størst mulig forutsigbarhet for soknets virksomhet».

Den første slike konsultasjonen ble avholdt 5. november. Fra KA møtte avdelingsdirektør Øystein Dahle, administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs og seniorrådgiver Jens Bjelland Grønvold. Fra Kirkerådet møtte direktør Ingrid Vad Nilsen, avdelingsdirektør Jan Rune Fagermoen og assisterende avdelingsdirektør Kristian Kopperud.

– Tilskudd må følge lønnsutviklingen

Kirkerådet finansierer en rekke diakoni- og undervisningsstillinger i fellesrådene, og tilskuddet er i år på bortimot 469 millioner kroner. I forkant av konsultasjonen kartla KA hvordan denne ordningen fungerer, både gjennom en spørreundersøkelse blant kirkevergene og gjennom kontakt med Norges kirkevergelag (NKVL).

Et stort flertall av kirkevergene oppgir at økningen i tilskuddet til slike stillinger ikke holder tritt med lønnsutviklingen generelt og heller ikke tar høyde for at medarbeidere tar utdanning og dermed har krav på høyere lønn.

– Kirkerådet er nå gjort kjent med hvordan fellesrådene opplever dette, samt med andre utfordringer knyttet til tilskuddsordningene. Vi har blant annet bedt om at det jobbes med rutinene for utbetaling, rapportering og informasjon, og vi opplever at Kirkerådet lytter til og tar med seg våre innspill i sitt videre arbeid, sier Øystein Dahle.

Talte organisasjonenes sak

Under konsultasjonen la KA også fram et notat om situasjonen for de av medlemmene som mottar tilskudd fra Kirkerådet (Kirkelig Ressurssenter, KIFO, Døvekirkens fellesråd og KABB). Her ble Kirkerådet særlig utfordret til å vurdere økning av tilskuddet til KABB.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone