Håndboka er kommet – bestill nå!

Avdelingsdirektør Knut Are Hole i KA gleder seg over den ferdige håndboka. Foto: KA
Publisert: 12/09/2019
Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd er et viktig arbeidsredskap og bør bestilles til alle medlemmer og varamedlemmer i de nyvalgte rådene.

Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd 2019-2023 gir rådsmedlemmene innføring i rådenes myndighet, ansvar og oppgaver.

– Boka tar utgangspunkt i oppgavene i menighetsråd og kirkelig fellesråd, og det gis enkel informasjon om menighetens plass i nærmiljøet, kirkemedlemmenes ulike behov, sentrale virksomhetsområder i kirken og kirkens organer, sier avdelingsdirektør Knut Are Hole i KA. Han har utgjort redaksjonen sammen med Ole Inge Bekkelund og Andreas Henriksen Aarflot i Kirkerådet samt KA-kollega Øystein Dahle.

Boka er en revidert og oppdatert utgave av forrige utgivelse. Opplæringen av nye råd, som foregår på nyåret, vil bygge på denne.

Håndboka er laget slik at den er lett å bruke som oppslagsverk. Stikkordregisteret gir hjelp til å finne hvor de ulike temaer er omtalt. Stikkordregisteret har også henvisning til lover og forskrifter.

I boka kan du lese om ledelse, styringsorgan, samarbeid mellom organ, oppgaver i soknet, gravplassforvaltning, kirkebygg, arbeidsgiveransvar, økonomiarbeid med mer. Som vedlegg finner du Kirkeloven, Gravferdsloven, Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet – med veiledning og Ansvarsfordeling og samarbeid mellom menighetsrådet og kirkelig fellesråd.

Boka kan bestilles her eller lastes ned som pdf her.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone