Folk i KA: Trygve Nedland

Trygve Nedland er alltid klar til å svare på økonomispørsmål fra medlemmene. Foto: KA
Publisert: 03/09/2019
– Kontakten med kirkeverger og økonomifolk ute i fellesrådene gir mange gode opplevelser.

Hvem: Trygve Nedland (67), spesialrådgiver i avdeling for sektorpolitikk og styring

Bosted: Gyland (Flekkefjord) i Vest-Agder

Familie: Gift med Turid, to voksne barn, to barnebarn

Liker: Er engasjert i menighetsarbeid på hjemstedet, særlig innen sang og musikk. Ellers er det fotball som har vært min fritidsinteresse, og jeg har i en mannsalder vært engasjert i idrettslaget hjemme.

Fartstid i KA: 15 år

Viktigste arbeidsoppgaver: Rådgivning til våre medlemmer på økonomi-området. Dette inkluderer budsjett, regnskap, moms- og skattespørsmål og offentlige anskaffelser, og ellers relasjonen kommune-fellesråd. I tillegg til individuell kontakt har jeg også litt kurs innen økonomi for våre medlemmer.

Hvordan vil du beskrive KA som organisasjon?

– Fremoverlent virksomhet som ønsker å være i forkant og bidra til å utvikle våre medlemsvirksomheter til gode arbeidsplasser. Løsningsorientert og lite byråkratisk.

Hva kan du hjelpe medlemmene med?

– Kunnskap om økonomi for å bidra til god økonomistyring i fellesrådene. Momsproblematikk er et felt som det stadig er spørsmål om, og jeg kan bidra med informasjon om regelverk. Jeg har ingen pengesekk å dele ut fra, men jeg kan gi råd og bidra til god dialog og kommunikasjon med kommunen, som har finansieringsansvar for den største delen av fellesrådenes virksomhet.

Hva blir det viktigste for KA fremover?

– En god trossamfunnslov og en god organisering av Den norske kirke vil være viktig for å sikre gode rammebetingelser for de fleste av våre medlemmer. Her har vi mye å bidra med. Og så må vi rigge organisasjonen slik at vi kan møte medlemmene på de behov de til enhver tid har.

Hva er det beste med å jobbe i KA?

– Godt arbeidsmiljø og godt kollegafellesskap og en tillitsbasert ledelse. Og så har jeg i alle år vært heldig å ha en god leder som støtter meg i de oppgaver jeg står i. Kontakten med kirkeverger og økonomifolk ute i fellesrådene gir mange gode opplevelser, og særlig når man får tilbakemelding om at de råd man gir har vært til nytte.

Møt flere KA-folk her!

Se alle våre tjenester!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone