Folk i KA: Harald Ringstad

Solceller på norske kirketak er noe av de Harald Ringstad har jobbet med. I bakgrunnen ser du Strand kirke. Foto: KA
Publisert: 14/08/2019
– Det er en høy grad av delingskultur. Vi fremsnakker hverandre og har en stolthet over KAs plass i det kirkelige landskapet.

Hvem: Harald Ringstad (63), seniorrådgiver i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning

Bosted: Sørumsand i Akershus.

Familie: Gift med Gudrun. En voksen sønn, Jonathan.

Liker: Familien, kosthold og helse. Jeg har et engasjement for nye landsmenn og har dessuten vært politisk aktiv siden jeg kom tilbake til Norge i 2006. Jeg er også opptatt av å utvikle nye bærekraftige energigjerrige energiløsninger. Derfor bytter jeg nå oppvarmingsanlegget i eget hus og reduserer oppvarmingsforbruket med 80 prosent. Jeg ønsker kontinuerlig å jobbe med å leve enklere og med å bruke mindre og mindre ressurser.

Fartstid i KA: Ansatt siden juli 2013.

Viktigste arbeidsoppgaver: Klima og miljø, enøk (energieffektivisering), inneklima, FDVU (forvaltning-drift-vedlikehold-utvikling) og tilstandsanalyse av kirkebygg.

Hvordan vil du beskrive KA som organisasjon?
– Medlemsorientert, kontinuerlig på farten for våre medlemmer, løsningsorientert, ryddig, kompetansebyggende.

LES OGSÅ: Solceller har gjort Strand kirke selvforsynt med energi

Hva kan du hjelpe medlemmene med?

– Hjelpe og oppmuntre til å definere mål og tiltak innen deres miljø- og enøk-arbeid og å bistå til endring av rutiner og holdninger. Utarbeide planer for å gjennomføre tiltak. Analysere og formidle oppnådde resultater hos medlemmene. Jeg kan kan bistå med opplæring innen enøk og kirkebyggforvaltning og -bevaring, og jeg kan utarbeide ulike veiledere innenfor mitt fagområde. Bistå med gjennomføring av tilstandsanalyse av kirkebygg. Oppmuntre til innovasjon innen fornybar energi og bærekraftige oppvarmingsløsninger. For å nevne noe.

LES OGSÅ: Nytt verktøy skal sikre bedre kartlegging av vedlikeholdsbehov

Hva blir det viktigste for KA fremover?
– For mitt område: Å omsette klimakrisen til konkrete tiltak for den lokale kirken, det vil si redusere forbruk på alle områder, fly mindre, bytte til fossilfrie kjøretøyer og velge flest mulig lokale bærekraftige løsninger/innkjøp.

Hva er det beste med å jobbe i KA?
– Det er en høy grad av delingskultur. Vi fremsnakker hverandre og har en stolthet over KAs plass i det kirkelige landskapet. Medarbeiderne ønsker å videreutvikle seg og å hjelpe andre.

Møt flere KA-folk her!

Se alle våre tjenester!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone