Ansetter felles personvernombud for hele kirken

Utviklingsdirektør for IKT i Den norske kirke, Bjarne Neerland. Foto: KA
Publisert: 14/05/2019
Kirkerådet og KA har gått sammen om å utvikle en felles modell for oppfølging av personvern og informasjonssikkerhet i virksomheter i Den norske kirke.

– Disse fellestiltakene vil gjøre det mye enklere, særlig for mindre fellesråd, å følge regelverket, sier utviklingsdirektør for IKT i Den norske kirke, Bjarne Neerland.

Sist uke gikk det ut et brev til alle de kirkelige fellesrådene, der det ble informert om konklusjonene fra et felles arbeid i regi av Kirkerådet og KA for å finne fram til en god måte å implementere de nye personvernkravene som kom i 2018.

I brevet listes opp tre tiltak som Kirkerådet nå anbefaler i forståelse med KA:

  • Etablering av personvernombud for hele Den norske kirke. Stillingen hadde søknadsfrist 2. juni.
  • Etablering av et utvidet utvalg for personvern og informasjonssikkerhet, der fellesrådene er representert.
  • Etablering av en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til felles retningslinjer for hvordan personopplysningsregelverket skal praktiseres i kirken.

– Vi er helt avhengig av å ha felles praktisering av regelverket, for eksempel med tanke på hvilken personinformasjon vi kan lagre uten samtykke og i hvilke sammenhenger informasjonen kan brukes, sier Neerland.

Mer informasjon og nyttige tips knyttet til felles arbeid med personvern og informasjonssikkerhet finnes på Kirkebakken (krever innlogging).

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone