Folk i KA: Knut Are Hole

Knut Are Hole, direktør for administrasjons- og økonomiavdelingen KA
Publisert: 07/10/2019
– En topp kvalitets arbeidsgiverorganisasjon. I tillegg dekker KA fagfelt innen ledelse, kirkebygg og gravplass, på en helt unik måte, sier direktør for administrasjon- og økonomiavdelingen, Knut Are Hole.

Hvem: Knut Are Hole (54), direktør for administrasjon- og økonomiavdelingen i KA.

Bosted: Hamar

Liker: Er på fjellet de fleste helger i vinterhalvåret, og sommerhalvåret besøker jeg gjerne nye steder og land. Og en god sigar.

Fartstid i KA: Ansatt siden sommeren 2015

Viktigste arbeidsoppgaver: Tilrettelegge for god økonomistyring, sørge for at fagavdelingene har gode arbeidsforhold og delta i ledergruppens arbeid.

Hvordan vil du beskrive KA som organisasjon?
– En topp kvalitets arbeidsgiverorganisasjon med spesialkompetanse innen kirke og organisasjon. I tillegg dekker KA fagfelt innen ledelse, kirkebygg og gravplass på en helt unik måte.

Hva kan du hjelpe medlemmene med?
– Jeg har personlig lite direkte med medlemmene å gjøre, men sørger mer for at de får den hjelpen de skal ha hos andre i min avdeling, for eksempel kurskoordinator Anja, og andre avdelinger.

Hva blir det viktigste for KA fremover?
– Fortsatt utvikle den faglige kompetansen, ikke minst mot andre medlemmer enn Den norske kirke.

Hva er det beste med å jobbe i KA?
– Å arbeide i en organisasjon som gir varige verdier for medlemmene. Samt det å bruke den kompetansen jeg har opparbeidet gjennom mange år, både i jobben som kirkeverge og i politikken.

Møt flere KA-folk her!

Se alle våre tjenester!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone