En KA-direktørs reiseblogg

Nidarosdomen i Trondheim, der Kirkemøtet var samlet i mars. Foto: KA
Publisert: 11/04/2019
Gjennom møter med nærmere 200 kirkeledere de siste ukene har jeg har møtt kløkt og klokskap, ris og ros, humring og handlekraft, men også slitasje over statistikk og stillstand, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.
En KA-direktørs reisebloggMarit Halvorsen Hougsnæs.

De siste ukene før påske har jeg vært på reisefot. Fra Bodø i nord til Stavanger i sørvest, fra Molde i nordvest og Bø i sørøst. Og gjentatte ganger har jeg krysset mine egne spor mellom Lysaker og Trondheim via Oslo S.

Jeg har opplevd blå himmel over Mosterøy og Molde. Vilt og variert vær over Nordland og Nidaros. Variasjoner som illustrerer et langstrakt land, men også et mangfoldig kirkeliv som utgjør «et stykke Norge».

Lederskap som løfter

Målet med reisene har vært å treffe KAs medlemmer! Og av KAs drøyt 500 medlemsvirksomheter, har jeg i løpet av en drøy måned truffet ledere fra nærmere 200 av disse. På strategikonferanser og årsmøter har jeg møtt valgte fellesrådsledere og bispedømmerådsledere side om side med kirkeverger, stiftsdirektører og biskoper. Og jeg har gjestet Kirkemøtet som har hatt sitt årlige møtepunkt i Trondheim.

Jeg har møtt mye lavmælt lederskap, men også lederskap som løfter. Jeg har møtt kløkt og klokskap, ris og ros, humring og handlekraft. Men også slitasje over statistikk og stillstand.  

Hvem og hva har imponert meg mest?

Konsekvenser av kommunereformen

Møtet med noen av de 70 overtallige ledere tilsatt i kirkelige fellesråd som fra 1. januar 2020 mister sine nåværende jobber – ikke som følge av uforstand eller kritikkverdig oppførsel – men på grunn av kirkeomstillinger og kommunereform.

Møtet med en engasjert og selvkritisk kirkerådsleder som åpnet Kirkemøtet 2019 med ærlighet, ydmykhet og begeistring.

Møtet med noen av folkekirkens mest kompetente rådsmedlemmer og ledere som har styrt kirken lokalt, regionalt og nasjonalt på stødig vis de siste fire år, og de fire årene før der og kanskje fire år før der igjen.

Bundet sammen av et oppdrag

Mennesker jeg har møtt før – eller for første gang. Bundet sammen av et oppdrag: Å sørge for at mer enn 3,7 millioner kirkemedlemmer skal ha en kirke å gå til – en landsdekkende folkekirke som både skal være åpen – og lys våken!

Så mottok jeg et pilegrimsmerke som hilsen og takk på ett av de siste stedene jeg besøkte. Det deler jeg symbolsk videre som en hilsen til alle ledere – valgte og ansatte på KA-sektoren. For også folkekirkens ledere trenger å bli tatt vel imot på sin egen vandring.

Marit Halvorsen Hougsnæs
administrerende direktør
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone