Her er KAs uttalelse om forslaget til ny kirkeordning

Kirkemøtet skal gjøre endelig vedtak om ny kirkeordning. Bildet er fra en gudstjeneste under et tidligere kirkemøte. Foto: Kirkerådet
Publisert: 08/11/2018
Ber Kirkerådet legge til grunn at et fellesorgan for soknene får videreført nødvendig rettslig handleevne til fortsatt å kunne opptre som ansvarlig arbeidsgiver, kirkebyggforvalter og gravplassmyndighet i ny trossamfunnslov. KA mener også at visse bestemmelser i forslaget, blant annet om Bispemøtet, vil kunne bidra til å svekke kirkedemokratiet.

8. november ble KAs høringsuttalelse om forslaget til ny kirkeordning ferdigstilt, og du kan lese hele uttalelsen her.

Forslaget ble sendt på høring fra Kirkerådet 20. september med frist 15. desember. Høringen er åpen for alle, og uttalelser sendes til Kirkerådet på e-post.

Det legges opp til endelig vedtak når Kirkemøtet samles i Trondheim fra 27. mars til 2. april 2019. Den nye tros- og livssynssamfunnsloven, som erstatter blant annet dagens kirkelov, er varslet fremmet for Stortinget i løpet av første halvår 2019.

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone