Beklager endring i KLPs kirkeforsikring

Hønefoss kirke brant ned i januar 2010. Foto: Tom Bjornstad/Wikimedia Commons
Publisert: 01/11/2018
Fellesråd som har fredede og vernede kirker forsikret i KLP, kan nå risikere at utbetalingen ved en eventuell totalskade ikke dekker gjenoppbyggingskostnadene.

KLP meldte nylig at de går fra fullverdiforsikring til førsterisikoforsikring på fredede og vernede kirkebygg. Førsterisiko betyr at forsikringssummen dekker det faktiske tapet, men ikke nødvendigvis kostnadene ved å reise et nytt bygg med dagens standard.

Det er ingen endringer i selve vilkårssettet, men endringen finner sted i hvert enkelt forsikringsbevis for de aktuelle fellesråd som har fredede/verneverdig kirker med forsikring i KLP.

I praksis betyr dette at fellesrådet/kirkevergen må sørge for at det settes en verdi på kirken som tilsvarer den reelle gjenoppføringsverdien. Dersom summen settes for lavt, kan det ved en totalskade få konsekvenser for hva man kan bygge opp igjen.

Direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie, ber fellesrådene om å være oppmerksomme på denne endringen og at den verdivurderingen som nå må gjøres lokalt, blir gjort grundig.

– Vi beklager at KLP gjør denne endringen med å gå over fra fullverdi til førsterisiko, sier hun.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone