Kirkepartner er blitt ett selskap

Kirkepartner AS: Inge Mauseth (daglig leder) og Kjell Inge Nordgård (styreleder). Foto: Privat
Publisert: 19/04/2018
Ved sammenslåingen av Kirkepartner AS og Kirkepartner IKT AS har Kirkerådet og 134 fellesråd overtatt eierskapet til Den norske kirkes felles IKT-leverandør og -utviklingsmiljø.

– Med dette knyttes Kirkepartner-miljøet tettere sammen med de virksomhetene som selskapet jobber for. Fusjonen er et viktig og naturlig steg på veien mot en mer enhetlig IKT-satsing i Den norske kirke, sier avdelingsdirektør i KA og avtroppende styreleder i Kirkepartner AS, Knut Are Hole.

Fra 11. april er Kirkepartner AS og Kirkepartner IKT AS fusjonert, og fortsetter under navnet Kirkepartner AS. Kirkepartner er et redskap som internleverandør av IKT-tjenester i Den norske kirke. Selskapet styres av sine eiere innenfor modellen av utvidet egenregi. Det betyr at selskapet ikke er en kommersiell aktør, men ses på som eiernes felles IKT-avdeling der eierne også er oppdragsgivere.

Leverandør og kompetansemiljø

Den norske kirke har de siste sju årene gjennomført en rekke felles IKT-initiativ og -investeringer, hvor etablering av Kirkepartner-selskapene med felles driftsplattform og brukerstøtte er en av dem. I dag har kirken etablert tilbud om felles intranett, felles hjemmesider, sak-arkiv-møteløsning, lønn/personal- og regnskapssystem, telefon og sentralbord med mer.

Utbredelsen av driftsplattformen og fellesløsningene er økende, men ikke fullført. I dag har om lag en tredel av de ansatte i kirken driftsplattform fra Kirkepartner. Samtidig har mer enn to tredeler av de ansatte (5.000)  fått tilgang til Kirkebakken – intranettet i Den norske kirke. Hvert kirkelig fellesråd tar sine egne valg med hensyn til IKT-løsninger.

Det fusjonerte Kirkepartner-selskapet skal i framtiden ikke bare levere intern drift av IKT-tjenester, men også være et kompetansemiljø som bidrar til utviklingen av IKT-tjenester i Dnk. Selskapet skal være en pådriver i samordningen av eiernes utviklingsbehov, sikre kostnadseffektive og relevante leveranser samt bidra til en mer helhetlig tjenesteutvikling til beste for hele Den norske kirke. 

– Gå inn på eiersiden

Fram til i dag har driftsselskapet Kirkepartner IKT AS vært eiet av Opplysningsvesenets fond (70 %), Kirkelig fellesråd i Oslo (20 %) og Kirkepartner AS (10 %). Kirkepartner AS som fram til i dag har vært et rent eierselskap hvor Kirkerådet, KA og fellesrådene hadde aksjer, har kjøpt opp alle aksjer i Kirkepartner IKT AS. Dette har vært planen helt fra opprettelsen av selskapene i 2013.

Kirkepartner AS eies nå av fellesrådene (51 %) og Kirkerådet (49 %). KA og Opplysningsvesenets fond er med dette ute av eiersiden. Om lag 134fellesråd har så langt blitt medeiere av Kirkepartner AS. Medeierskap gir ingen forpliktelser, bare muligheter og rettigheter.

– Vi oppfordrer alle fellesråd til å gå inn på eiersiden i det fusjonerte selskapet. Alle virksomheter i Den norske kirke har interesser i at IKT-arbeidet drives mest mulig kostnadseffektivt, og et felles drifts- og utviklingsmiljø er et naturlig utgangspunkt for dette, sier Knut Are Hole i KA.

Nytt styre, samme daglig leder

På generalforsamlingen 10. april ble det valgt nytt styre. Ny styreleder er Kjell Inge Nordgård, til daglig kirkeverge i Trondheim. Inge Mauseth fortsetter som daglig leder for det nyfusjonerte selskapet. Mer informasjon om Kirkepartner finnes på på kirkepartner.no og på Kirkebakken.

 

 

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone