«Kirkemøtet må bidra til konsensus og bygge bro»

Publisert: 09/04/2018
– Kirkemøtet har to overordnede oppgaver når delegatene samles i Trondheim: Å finne en samlende løsning på den internkirkelige uenigheten om fremtidig lovgivning. Og å signalisere en forståelse av likebehandling som bygger bro til de andre tros- og livssynssamfunnene, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs i en kronikk i Vårt Land.

I en kronikk i Vårt Land i forkant av at Kirkemøtet samles i Trondheim fra 11. til 16. april, oppfordrer KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs delegatene til å jobbe for løsninger som samler hele Den norske kirke.

«Mest kritisk er det for Kirkemøtets valgte kirkepolitikere å bygge tillit overfor «sine egne», det vil si landets om lag 1.200 menighetsråd og drøyt 400 kirkelige fellesråd. De om lag 10.000 lokale kirkepolitikere som befolker disse rådene, er valgt av de samme hundretusener av kirkemedlemmer som utgjør Kirkemøtets egen demokratiske base.

Av de nevnte lokalkirkelige rådene har om lag 700 avgitt høringsuttalelse til forslaget til ny trossamfunnslov. Uttalelsene dokumenterer betydelig motstand mot deler av lovforslaget, også mot elementer som Kirkerådet i sin foreløpige uttalelse (desember 2017) har gitt sin støtte til. Kirkemøtet har derfor et stort ansvar for å finne løsninger som kan fungere samlende for hele Den norske kirke», skriver hun.

Hougsnæs nevner spesielt spenningen knyttet til at store deler av fellesrådene og menighetsrådene er kritiske til deler av trossamfunnsloven som regjeringen la fram forslag til i fjor høst:

«Etter den gjennomlesning som KA har gjennomført av store deler av høringsmaterialet, har vi i en egen rapport dokumentert at nesten 8 av 10 av lokalkirkelige høringsinstanser har innvendinger på det punktet som handler om organisering av Den norske kirke. Forbeholdene knytter seg i hovedsak til ønsket om fortsatt synliggjøring av soknets oppgaver i lov og en understreking av nødvendigheten av et fellesorgan for flere sokn – med lovfestet mandat til å opptre blant annet som arbeidsgiver og gravferdsmyndighet», skriver KAs administrerende direktør.

Les hele kronikken her.

Les rapporten fra KAs gjennomgang av høringssvarene til trossamfunnsloven.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone