Pakker ned kontoret etter 28 år som KA-sjef

Publisert: 30/01/2018
31. januar har Frank Grimstad sin siste arbeidsdag i KA, etter å ha ledet KA siden 1. januar 1990.

– Som jeg sa da jeg offentliggjorde min avgang i fjor høst: Det er en eneste god grunn til å slutte i denne stillingen, og det er min egen alder. Jeg har hatt fantastisk morsomme år i KA, og jeg er heldig som har fått lov til å holde på med dette så lenge, sier Frank Grimstad (68).

Han har vært øverste sjef i KA siden organisasjonen ble opprettet under navnet Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon 1. januar 1990. Da startet han med seg selv og en sekretær som assosiert medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS). Da kirkeloven ble innført 1. januar 1997, ble KA egen organisasjon.

– En stadig viktigere rolle

I dag er navnet KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, og staben teller mer enn 30 medarbeidere fordelt på tre avdelinger. KA organiserer over 500 arbeidsgivere innenfor Den norske kirke og kirkelig virksomhet. Blant disse er alle de 420 fellesrådene, Kirkerådet, KIFO, IKO, Kirkelig ressurssenter, Søndagsskolen og KABB.

KAs medlemmer har til sammen 9.000 ansatte, og KA har partsforhold til 22 arbeidstakerorganisasjoner.

– KA har fått en stadig viktigere rolle i norsk kirke- og samfunnsliv, uttalte styreleder Hege Hovland Malterud i fjor høst.

– En tid for alt

Frank Grimstad er åpen om at avgangen er forbundet med en sorgprosess. Han forlater både et livsverk og mange gode venner når han går ut av døren i Kirkens hus i Oslo.

– Men det er en tid for alt, og dette er det absolutt beste tidspunktet for å foreta et topplederskifte i KA. Tros- og livssynspolitikken og lovverket på feltet er i endring på en måte vi ikke har opplevd maken til før, og det er riktig å la stafettpinnen gå videre nå, sier den avtroppende administrerende direktøren.

Egentlig startet hans KA-karriere i 1984. Som ansatt i Kirkerådet ble han satt til å utrede muligheten for å etablere en arbeidsgiverorganisasjon, etter vedtak i Kirkemøtet. Fra 1986 til 1989 jobbet han videre med etableringen, før den formelle opprettelsen altså fant sted på 90-tallets aller første dag.

– Så jeg har faktisk jobbet med dette feltet i 34 år, sier Grimstad.

Blir ikke arbeidsledig

Underveis har han vært medlem av og ledet arbeid med diverse kirkelige og statlige utredninger og rapporter om blant annet kirkeordning, ledelse og personalforvaltning, men også om diakoni, kirkemusikk, helse, trosopplæring, menighetsutvikling og kirkebygg.

– Det har ikke bare handlet om rammer, men i høyeste grad også om innhold. I disse årene har jeg også fått utløp for mitt pedagog-gen gjennom lederutvikling og foredrag i utallige sammenhenger, påpeker mannen som egentlig er utdannet kateket og som har fire års arbeidserfaring fra Fet menighet i Akershus.

Grimstad har fått flere forespørsler etter at det ble kjent at han skulle slutte i KA, og han har takket ja til en 20 prosent stilling ved VID vitenskapelige høgskole (avdeling Diakonhjemmet). Han kommer også til å ha en tilknytning til Det teologiske menighetsfakultet (MF).

Fra og med 1. februar 2018 er Marit Halvorsen Hougsnæs (57) administrerende direktør i KA.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone