«Høyt spill med gravplassene»

Foto: Jaime Pérez/flickr
Publisert: 28/12/2017
Regjeringens forslag om at kommunen skal kunne overta gravplassforvaltningen mot kirkens vilje, innebærer at erfaring, kompetanse og arbeidsforhold settes i spill, skriver avdelingsdirektør Øystein Dahle i KA i et innlegg i torsdagens Vårt Land.

Landets om lag 2.000 gravplasser forvaltes og drives i dag av de kirkelige fellesrådene, med unntak av i fem kommuner der kirken selv har valgt å overlate ansvaret til kommune.

I regjeringens forslag til ny trossamfunnslov er denne ordningen erstattet med denne teksten: «Etter søknad fra kommunen kan fylkesmannen ved forskrift treffe vedtak om at ansvaret som lokal gravplassmyndighet etter loven her skal overføres til kommunen.» Det presiseres at dette kan skje selv om kirken er uenig.

Slik snus dagens velfungerende ordning på hodet. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter advarer mot denne endringen. Det samme gjør Kirkerådet, som skriver i sin høringsuttalelse: «Endringsforslaget svekker i vesentlig grad hovedordningen med at soknet er lokal gravplassmyndighet.»

«Det betyr at en enorm mengde gravplasserfaring settes i spill og at om lag 1.000 ansatte risikerer å få ny arbeidsgiver gjennom vedtak hos Fylkesmannen. Mer enn halvparten risikerer dessuten å få to arbeidsgivere – kirken og kommunen – selv om jobben i prinsippet vil være den samme», skriver avdelingsdirektør Øystein Dahle i KA i et innlegg i torsdagens Vårt Land.

Les hele innlegget på verdidebatt.no

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone