Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer

Publisert: 21/12/2017

Oppdatert avtale gjeldende fra 01.05.2022, legges ut så snart redaksjonskomiteen har avklart dokumentet. For endringer fra forrige avtaleperiode, se rundskriv. Gjeldende lønnstabeller pr. 01.05.2022 er publisert nedenfor.

Denne hovedtariffavtale (HTA) gjelder for arbeidsgivere som er såkalte «organisasjonsmedlemmer» i KA – virksomheter som ikke er organer i Den norske kirke. Den norske kirke har en egen hovedtariffavtale.

Alle virksomheter som er omfattet av avtalen er opplistet i avtalens vedlegg nr. 10, inkludert de nye som er kommet til i perioden.
Informasjon om endringer i avtalen siden forrige avtaleperiode er gitt i rundskriv 04/2022, 05/2022 og 07/2022Materielt sett var endringene begrensede.

Gjeldene lønnstabell per 1.5.2022

Vi håper avtalen fremdeles vil videreutvikles for å være stadig bedre tilpasset organisasjonenes behov og rammebetingelser, og at den også vil bidra til å skape attraktive arbeidsplasser.

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Den enkelte arbeidstakerorganisasjon er part i Hovedtariffavtalen. Følgende 10 arbeidstakerorganisasjoner er parter i denne avtalen pr. 01.05.2021:
Akademikerforbundet
Delta
Den norske kirkes presteforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
Kirkelig Undervisningsforbund
Parat
Samfunnsviterne
Utdanningsforbundet

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone