Presentasjon av høringsnotat tilgjengelig på YouTube

Publisert: 23/11/2017
KA har utarbeidet en powerpoint-presentasjon på høringsnotatet. Denne tar for seg bakgrunn for ny lov om tros- og livssynssamfunn, lovforslagets hovedsynspunkter og formål, omtale av lovforslagene som angår direkte Den norske kirke og KAs vurdering av lovforslagene om Dnk. En versjon av foredraget ligger også ute på YouTube.

Presentasjonen er brukt i litt ulike varianter på kurs rundt i landet. Stort sett har Kulturdepartementet og Kirkerådet også holdt innlegg på de samme kursene. Mange har spurt om å få den, og vi legger den herved ut.

Til slutt ligger KAs anbefaling til styret når det gjelder utfylling av høringsskjemaet. Dette skal styrebehandles i starten av desember. 

Vedlagt ligger også streaming fra kurset i Tromsø på forslag til ny trossamfunnslov. 

Her gikk direktør Øystein Dahle i KA gjennom det meste av vedlagte powerpoint-presentasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone