Invitasjon til ledernettverk

Publisert: 04/10/2017
KA starter på nyåret 2018 et nasjonalt ledernettverk for ledere innen kirkelige virksomheter. Deltakernes erfaringer og utfordringer i lederhverdagen skal stå i sentrum. 
Invitasjon til ledernettverk

– Håpet er at nettverket vil styrke lederkompetansen til den enkelte og bidra til å bygge relasjoner man ellers ikke ville hatt, sier Torbjørg Aalborg. Hun vil med sin lange erfaring være en dyktig leder for nettverket.  

– Kirkelige organisasjoner trenger nye møteplasser til erfaringsutveksling og dialog. Nettverket vil på mange måter gjenspeile mangfoldet i kirkelandskapet og jeg gleder meg til å lede dette nettverket, sier Aalborg.

KA kjører i dag to tilsvarende nettverk, og erfaringene er gode fra de som nå deltar.
– Jeg ønsker å bli en bedre leder i morgen enn det jeg er i dag. For å bli en bedre leder, må jeg aktivt ta grep for å utvikle meg. Et konkret grep er å delta i dette ledernettverket. Det oppleves verdifullt og matnyttig å få reflektere sammen med andre ledere i kirke-Norge innenfor en trygg setting. Dette sier Andreas E. Eidsaa Jr., kirkeverge i Sandnes kirkelige fellesråd.

Invitasjon til ledernettverk

Også Marianne Uri Øverland har gode erfaringer fra deltakelse i nettverket.
– Som leder er det viktig å kunne diskutere utfordringer med andre som har lignende erfaringer. Av og til er det ensomt å være leder. Å delta i et ledernettverk motvirker den følelsen, sier Øverland, direktør i IKO. 

For interesserte; se invitasjon her.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone