Krevende oppgjør i havn

Forhandlingssjef i KA, Ingrid B. Tenfjord
Publisert: 21/06/2016
Sent mandag kveld er oppgjøret på KA-sektoren i havn. Etter to dagers krevende forhandlinger, har partene undertegnet ny hovedtariffavtale for perioden 01.05.2016 – 30.04.2018. Partene er blitt enige om en årslønnsvekst på 2,5%, som er om lag det det samme som anslaget i frontfaget.

KA er særlig tilfreds med en profil på oppgjøret som vil gjøre det enklere å rekruttere blant annet til trosopplæringsstillinger og andre stillinger med høye krav til kompetanse. Dette har vært et viktig signal fra KAs medlemmer i forkant av forhandlingene. Det er også opprettet en ny stillingsgruppe 2 B for fagarbeiderstillinger med 1 års tilleggsutdanning.
KA er også tilfreds med at det er oppnådd enighet om et partssammensatt arbeid for å få på plass en ny tariffavtale for KAs organisasjonsmedlemmer. Den nye avtalen skal ikke omfatte de av KAs medlemmer som er kirkelige organer.
Avtalen inneholder fortsatt mange likhetstrekk med tariffavtalene på kommunal sektor. På pensjonsområdet, når det gjelder sykelønnsreglene og den G-regulerte lønnsgarantien for 20-års ansiennitet, har partene på KA-sektoren valgt å følge de løsninger som ble framforhandlet i KS-oppgjøret. 
KA har valgt å imøtekomme kravet om at prestestillinger i fellesråd blir innplassert i KAs lønnssystem (lønnsgruppe 5). De får dermed også del i de ordinære kvelds- og helgetillegg som gjelder andre fellesrådstilsatte.  KA vurderer dette som et skritt i riktig retning når det gjelder å tydeliggjøre kirkelig sektor som selvstendig tariffområde.  
- Til tross for trange rammer, har vi opplevd forhandlingene som konstruktive og ansvarlige, sier KAs forhandlingssjef Ingrid B Tenfjord.

Se vedlegg til protokoll for nærmere informasjon om oppgjøret.

Det anbefalte forslaget vil snart bli lagt ut til uravstemning hos KAs medlemmer.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone