Lederutviklingsprogram

Publisert: 23/04/2015
KAs lederutviklingsprogram er for deg som vil bli bedre til å manøvrere som leder i et samfunn i rask endring og som vil vite mer om hvordan nyere ledelses- og organisasjonsteori kan anvendes innenfor en kirkelig/ideell kontekst.

Med jevne mellomrom arrangerer KA et ettårig lederutviklingsprogram. Programmet er åpent for ledere/mellomledere i KAs medlemsvirksomheter, slik som generalsekretær, kirkeverger, daglige ledere i menighet eller organisasjon, proster og stiftsdirektører. Kursets mål er å bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere kirkelig eller kirkelig forankret virksomhet.

Lederutviklingsprogrammet består av tre samlinger over to semestre. Det er om lag 30 timers variert undervisning på hver samling. Undervisningen skal gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de ulike emner innenfor organisasjons- og ledelsesfaget og utvikle kompetanse til å håndtere de særlige utfordringene kirken og kirkelig virksomhet står overfor.

KAs lederutviklingsprogram gjør deg bedre rustet til å manøvrere som leder i et samfunn i rask endring, gir deg innsikt i nyere ledelses- og organisasjonsteori og hvordan dette kan forstås og anvendes innenfor en kirkelig/ideell kontekst.

Noe av arbeidet vil bli tilrettelagt som veiledningsgrupper. Det forutsettes noe arbeidsinnsats mellom samlingene.

Læringsmål

  • Utvikle forståelse for kirken som organisasjon og de kirkelige lederroller
  • Utvikle innsikt i egen lederadferd og utøvelsen av egen lederrolle
  • Utvikle evne til å håndtere komplekse mål og resultatkrav
  • Utvikle kompetanse i legitim maktutøvelse
  • Utvikle kompetanse i kommunikasjon, samhandling og endringsledelse

Fagansvarlige

Undervisning/veiledning gis av fagpersonell fra KAs stab, og forelesere fra VID vitenskapelige høgskole.

Mulighet for eksamen

KA har inngått en samarbeidsavtale med VID slik at deltagerne kan ta eksamen HR-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø (5 stp) og Organisering, ledelse og endring i ideell sektor (15 stp).

 

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone